Studijní plán – FBI / B3908 / 3908R003 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2023/2024Studijní programB3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908R003 – Havarijní plánování a krizové řízení
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava

dobíhající akreditace 4. ročník - končí 31. 12. 2024

Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0525/01 ARÚ Analýza rizik území 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 480-8020/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 050-0531/01 KM1 Krizový management I. 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 050-0533/01 MB Management v bezpečnosti 2 Zk 3+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0567/03 NoM Nauka o materiálu 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 711-0432/02 Legss Veřejná správa 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0221/01 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0527/01 BI Bezpečnostní informatika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 050-0528/01 EKOB Ekonomie v bezpečnosti 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 050-0529/01 INFOO Infrastruktury a ochrana obyvatelstva 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 050-0532/01 KM2 Krizový management II 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 060-0502/01 OchrO Ochrana objektu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0584/01 TMBI Technická měření v BI 2 KlZap 1+2 3 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0512/03 BI2 Bezpečnostní informatika II. 3 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 050-0514/02 HPL Havarijní plánování 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 050-0501/02 LHK Likvidace havárií a katastrof 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 050-0517/03 OOB-II Ochrana obyvatelstva II. 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 050-0853/01 SEM Seminář – sběr a hodnocení dat 3 Za 8 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 230-0303/01 S Statistika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0511/03 MODEL Modelování rozhodovacích procesů 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 050-0505/03 NLO II Nebezpečné látky a odpady II. 3 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 050-0510/03 PSaOchr Počítačové sítě a ochrana dat 3 ZaZk 2+2 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0507/02 CNP Civilní nouzová připravenost 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 050-0852/01 EX Exkurze 3 Za 1 t+0 1 čeština
Výběr v OSP 050-0537/01 KP Krizové plánování 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 050-0513/02 LogKM Logistika krizového managementu 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 050-0850/03 ŘP Řízená praxe v oboru (1) 3 Za 0+2 t 2 čeština
Výběr v OSP 030-0590/01 SKaPB Stavební konstrukce a požární bezpečnost 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 040-0104/01 TaJR Technologie a jejich rizika 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0505/08 BSZ Bezpečnost strojů a zařízení 3 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 548-0016/12 GIS Geografické informační systémy 3 KlZap 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0222/01 LVK2 Letní výcvikový kurz 2. ročník 3 Za 0 t+1 t 0 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0530/01 KČB Kontrolní činnost v bezpečnosti 4 KlZap 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 050-0524/01 MKS Management krizových situací 4 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 050-0535/01 OOEB Ochrana obyvatelstva a environmentální bezpečnost 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 050-0536/01 SP Semestrální projekt 4 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0521/01 CBRN CBRN Látky 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 050-0509/02 EXPERT Expertní systémy 4 ZaZk 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 544-0062/03 MKn Mapy a katastr nemovitostí 4 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 040-0100/01 PSCBRN Případové studie CBRN 4 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 050-0506/02 VKPO Vybrané kapitoly z požární ochrany 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 030-0533/01 ZATP Záchranářské technické prostředky 4 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 040-0094/01 ZKaC Zkušebnictví a certifikace 4 ZaZk 2+1 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0039/01 BP Bakalářská práce 4 Za 0+0 25 čeština
Výběr v OSP 050-0851/01 OBC Odborná praxe k bakalářské práci 4 Za 1 t+0 5 čeština