Studijní plán – FMT / B0715A270005 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2023/2024Studijní programB0715A270005 – Materiálové technologie a recyklace
FakultaFakulta materiálově-technologickáSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Povinný předmět SZZ: MT - Materiálové technologie (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 653-2011/01 TechMat I Technologie materiálů I 2 ZaZk 18 h/s+0 h/s 6 čeština PZ MT
Výběr v OSP 653-2012/01 TechMat II Technologie materiálů II 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština PZ MT

Povinný předmět SZZ: TVR - Technologie výroby a recyklace kovů (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 653-2007/01 ZTTVNK Základy teorie a technologie výroby neželezných kovů 2 ZaZk 18 h/s+0 h/s 5 čeština PZ TVR
Výběr v OSP 653-2036/01 RKM Recyklace kovových materiálů 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 6 čeština PZ TVR

Volitelná SZZ (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 21Min. předmětů: 4
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 653-2030/01 OaDS Odpady a druhotné suroviny 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 6 čeština Vsz
Výběr v OSP 330-2003/01 PaP Pružnost a pevnost 2 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština Vsz
Výběr v OSP 632-2204/02 MpE Materiály pro elektrotechniku 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština Vsz
Výběr v OSP 653-2009/01 NT Nanotechnologie 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština Vsz
Výběr v OSP 651-2024/03 PTaŽP Průmyslové technologie a životní prostředí 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština Vsz
Výběr v OSP 653-2008/01 SNžK Slitiny neželezných kovů 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština Vsz
Výběr v OSP 653-2037/01 RNM Recyklace nekovových materiálů 3 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština Vsz
Výběr v OSP 652-2201/01 TZTM Teoretické základy tváření materiálu 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština Vsz

Student si volí v zimním semestru 2. ročníku 1 předmět (5 - 6 kreditů). Pokud bude vybrán předmět za 5 kreditů, pak je třeba vybrat ještě volitelný předmět (za semestr musí být 30 kreditů).
Student si volí v zimním semestru 3. ročníku dva předměty (10 kreditů).
Student si volí v letním semestru 3. ročníku jeden předmět. (5 kreditů).
Student si volí z absolvovaných předmětů 1 předmět k SZZ.

povinné bez SZZ (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 651-2001/03 CH I. Chemie I. 1 ZaZk 22 h/s+6 h/s 7 čeština ZT
Výběr v OSP 310-2211/01 M I Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 7 čeština ZT
Výběr v OSP 654-2001/01 PT1 Počítačová technika I 1 Za 16 h/s+0 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 713-0056/01 TvS Technologie ve sportu 1 Za 2+0 1 čeština
Výběr v OSP 653-2010/01 UMART Úvod do materiálových a recyklačních technologií 1 ZaZk 12 h/s+6 h/s 7 čeština PZ
Výběr v OSP 480-8610/01 FYI Fyzika I 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 651-2002/03 CH II. Chemie II. 1 ZaZk 24 h/s+0 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 310-2212/01 M II Matematika II 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 651-2006/02 MKA Metody klasické analýzy 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 653-2002/03 NOM Nauka o materiálech 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 713-0049/02 SPOTR Sportovní trénink 1 Za 2+0 1 čeština
Výběr v OSP 480-8620/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 18 h/s+0 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 651-2201/03 FCH Fyzikální chemie 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 8 čeština ZT
Výběr v OSP 654-2202/01 PGZD Počítačová grafika a zpracování dat 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 639-2013/02 ZAS Základy aplikované statistiky 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština ZT
Výběr v OSP 653-2038/01 OP Oborová praxe 2 Za 0 t+2 t 5 čeština PZ
Výběr v OSP 651-2010/01 TTP Teorie technologických procesů 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 652-2001/02 ZTTVŽO Základy teorie a technologie výroby železa a oceli 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština PZ
Výběr v OSP 653-2032/01 BS I Bakalářský seminář I 3 Za 0 h/s+10 h/s 5 čeština PZ
Výběr v OSP 654-2201/01 ZE Základy ekonomiky 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 653-2033/01 BS II Bakalářský seminář II 3 Za 0 h/s+25 h/s 15 čeština PZ
Výběr v OSP 652-3022/04 SSNK Slévárenství slitin neželezných kovů 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ

Studente/studentko zkontroluj, zda za ročník máš navoleno minimálně 60 kreditů (za semestr 30 kreditů) . V případě že nikoliv, tak je potřeba vybrat další předmět do požadovaného počtu kreditů.

PVP- B kombinovaná Společenské vědy (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-0527/11 SS Soft Skills I 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0136/02 SRIP Společenská realita v inženýrské praxi 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0479/31 ZP Základy práva 1 Za 10 h/s+0 2 čeština

Studenti si povinně vybírají 1 předmět z nabídky Katedry společenských věd.

PVP- B kombinovaná Jazyky 1. ročník (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2155/01 Ac/I-FMT Jazyk anglický c/I pro FMT (komb.st.) 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2355/01 Nc/I-FMT Jazyk německý c/I pro FMT (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2156/01 Ac/II-FMT Jazyk anglický c/II pro FMT (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2356/01 Nc/II-FMT Jazyk německý c/II pro FMT (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština

Student si volí povinně 2 předměty z bloku předmětů - jeden v zimním a jeden v letním semestru. (musí se jednat o stejný předmět a stejnou úroveň).

PVP- B kombinovaná Jazyky 2. ročník (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2157/01 Ac/III-FMT Jazyk anglický c/III pro FMT (komb.st.) 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2357/01 Nc/III-FMT Jazyk německý c/III pro FMT (komb.st.) 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2158/01 Ac/IV-FMT Jazyk anglický c/IV pro FMT (komb.st.) 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2358/01 Nc/IV-FMT Jazyk německý c/IV pro FMT (komb.st.) 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština

Student si volí povinně 2 předměty z bloku předmětů - jeden v zimním a jeden v letním semestru. (musí se jednat o stejný předmět a stejnou úroveň).

Volitelný (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 639-2008/01 PASM Praktické aspekty systémů managementu kvality 2 KlZap 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 653-0720/02 ZEP Základy experimentální práce 2 KlZap 0+10 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 652-2231/01 BP Biotechnologické procesy 3 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 653-2018/02 MABI Materiály pro biomedicínu 3 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 653-0417/01 SNKAP Slitiny neželezných kovů v automobilovém průmyslu 3 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština

V LETNÍM SEMESTRU 2. ROČNÍKU SI STUDENT DOPLŇUJE STUDIJNÍ PLÁN VÝBĚREM VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU ZA MIN. 2 KREDITY.
V ZIMNÍM SEMESTRU 3. ROČNÍKU SI STUDENT DOPLŇUJE STUDIJNÍ PLÁN VÝBĚREM VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU ZA MIN. 5 KREDITŮ.

Studenti mají možnost vybrat si jakýkoliv předmět z nabídky celé univerzity.
Doporučujeme studentům vybrat předmět z uvedené nabídky volitelných předmětů.