Studijní plán – HGF / N0724A290006 / - / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2023/2024Studijní programN0724A290006 – Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí
FakultaHornicko-geologická fakultaSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Environmentální management (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0016/06 SEM Systémy environmentálního managementu 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 angličtina PZ EM
Výběr v OSP 546-0747/01 ENVPR Environmentální právo 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ EM

Hodnocení environmentálních rizik (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0125/01 ČPOV Čištění průmyslových odpadních vod 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ HER
Výběr v OSP 546-0415/03 HoEnvRiz Hodnocení environmentálních rizik 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština PZ HER

Průmyslové technologie a jejich vliv na ŽP (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0843/02 PTZP Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština PZ PT
Výběr v OSP 546-0842/01 PVnZP Posuzování vlivů na životní prostředí 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština PZ PT

Studijní plán OZP (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 548-0058/02 GIT Geoinformační technologie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0495/02 IEK Inženýrská ekologie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0115/01 CANOCO Multikriteriální analýzy CANOCO 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 230-0403/02 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0294/05 CP Čistší produkce 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0004/11 OP Oborová praxe 1 Za 0+120 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 545-0403/03 ORDS Organizace a řízení dobývání surovin 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 480-8530/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0514/04 OH Odpadové hospodářství 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0464/02 PPkOZP Preventivní přístup k ochraně životního prostředí 2 KlZap 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0188/01 ÚZNDS Úprava a získávání nerostných a druhotných surovin 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0800/02 LCA Hodnocení životního cyklu 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0823/06 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+8 h/s 15 čeština
Výběr v OSP 546-0162/02 TOO Technologie ochrany ovzduší 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0801/02 UVaS Udržitelná výroba a spotřeba 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština

Povinně volitelné předměty B (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 10Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0414/03 DaŽP Doprava a životní prostředí 2 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 544-0003/06 DM Důlní měřictví 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0297/11 H Hornictví 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0024/02 KvP Koučink v praxi 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 546-0494/03 MSE Metody studia ekosystémů 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 546-0328/03 PP Pracovní prostředí 2 KlZap 4 h/s+4 h/s 3 čeština

Volitelné předměty (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 545-0078/04 ISPK Informační systémy v péči o krajinu 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 546-0130/01 UKP Územní a krajinné plánování 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština