Studijní plán – FEI / N2647 / 2612T025 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2023/2024Studijní programN2647 – Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612T025 – Informatika a výpočetní technika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-8401/01 BVE1 Bezpečnost v elektrotechnice I 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 460-4066/01 MPZZ Matematika pro zpracování znalostí 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 460-4064/01 SP I Semestrální projekt I 1 Za 0+1 5 čeština
Výběr v OSP 460-4065/03 TI Teoretická informatika 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4079/01 DZO Digitální zpracování obrazu 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4088/01 ML Matematická logika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4146/01 PES Petriho sítě 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4078/01 PG I Počítačová grafika I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4082/01 PS Počítačové systémy 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4144/01 PFP Praktické funkcionální programování 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4081/01 SPS Směrované a přepínané sítě 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 460-4149/01 SWI I Softwarové inženýrství I 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 460-4086/01 BIA Biologicky inspirované algoritmy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4117/03 PA I Paralelní algoritmy I KlZap 2+2 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-4405/01 PS Pravděpodobnost a statistika 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 460-4067/01 SP II Semestrální projekt II 1 Za 0+2 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4080/01 ANO I Analýza obrazu I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4097/01 FIDBS Fyzická implementace databázových systémů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4023/01 GPG Geometrie pro počítačovou grafiku 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4093/01 LP Logické programování 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4072/01 MAD II Metody analýzy dat II 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4016/01 MaV Modelování a verifikace 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4084/01 OSMZ Operační systémy mobilních zařízení 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4033/02 PG II Počítačová grafika II 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4137/01 PDBS Pokročilé databázové systémy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4150/01 SWI II Softwarové inženýrství II 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 460-4083/05 SOJ Strojově orientované jazyky 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 460-4085/01 TPS Technologie počítačových sítí 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 460-4092/01 ZPJ Zpracování přirozeného jazyka 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4087/01 NAVY Nekonvenční algoritmy a výpočty ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4121/03 OV I Operační výzkum I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 460-4122/03 POU Počítačová obrana a útok 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 460-4118/01 PA II Paralelní algoritmy II KlZap 2+2 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4095/01 DP I Diplomový projekt I 2 Za 0+2 10 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4038/01 AGU Algoritmizace geometrických úloh 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4107/01 ANO II Analýza obrazu II 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4111/01 MS Mobilní systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4114/01 MAS Multiagentní systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4112/01 PVOS Programování v operačních systémech 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4151/01 SWI III Softwarové inženýrství III 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 460-4139/01 SU Strojové učení 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4116/01 TEH Teorie her 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4120/01 VD Vizualizace dat 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4086/01 BIA Biologicky inspirované algoritmy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4117/03 PA I Paralelní algoritmy I KlZap 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4069/03 AVD Algoritmy vykonávání dotazů 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4143/01 BAAD Bioinformatika - algoritmy a analýza dat 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4135/01 FA Forenzní analýza 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 460-4045/04 IM Informační management 2 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 460-4108/01 OV II Operační výzkum II 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4054/04 PVBPS Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů 2 ZaZk 2+2 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4096/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+4 20 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4109/01 GIS Geografické informační systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4140/01 HU Hluboké učení 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4074/01 MATD Metody analýzy textových dat 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4113/01 SUS Správa unixových systémů 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4106/01 SMP Standardy a modelování procesů 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4104/03 VEA Vývoj enterprise aplikací 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 460-4058/01 ZMD Zpracování multimediálních dat 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4087/01 NAVY Nekonvenční algoritmy a výpočty ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4103/01 AKS Analýza a komprese signálů 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4138/01 BI Business Intelligence 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4094/01 IT Internetové technologie 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4046/02 KPB Kryptografie a počítačová bezpečnost 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4049/04 PM Projektové řízení 2 KlZap 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 460-4115/01 VPTI Vybrané partie teoretické informatiky 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4118/01 PA II Paralelní algoritmy II KlZap 2+2 4 čeština