Studijní plán – FMT / N0719A270002 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2025/2026Studijní programN0719A270002 – Nanotechnologie
FakultaFakulta materiálově-technologickáSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 654-2004/02 EPDSZD Efektivní práce s databázovými systémy a zdroji dat 1 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 480-8683/03 KvFy Kvantová fyzika 1 ZaZk 2+1 4 čeština ZT
Výběr v OSP 653-3042/01 MiNan Mikroskopie nanostruktur 1 ZaZk 3+3 7 čeština PZ
Výběr v OSP 651-3023/01 PAM Pokročilé analytické metody 1 ZaZk 2+3 5 čeština ZT
Výběr v OSP 712-3113/01 TA I Technická angličtina I 1 Za 0+2 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 9360-0601/01 VN Vrstevnaté nanomateriály 1 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 651-3332/01 VKFCh Vybrané kapitoly z fyzikální chemie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 9360-0602/01 VKFN Vybrané kapitoly z fyziky nanostruktur 1 Za 2+2 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 9360-0603/01 ESN Elektronová struktura nanostruktur 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ
Výběr v OSP 470-8748/01 KVCH Kvantová chemie 1 ZaZk 2+1 4 čeština ZT
Výběr v OSP 651-3333/01 MDP I Měření k diplomové práci I 1 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 9360-0600/01 MSFAN Metody strukturní a fázové analýzy nanomateriálů 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ CN
Výběr v OSP 653-3158/01 PTPI Pokročilé technologie přípravy nanostruktur I 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ PN
Výběr v OSP 653-3160/01 SN Spektroskopie nanostruktur 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ CN
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 9360-0605/01 FChN Fyzikální chemie nanostruktur 1 Za 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 310-2200/03 NMsM Numerické metody s Matlabem 1 ZaZk 2+3 6 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 639-3022/01 AST Aplikovaná statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 651-3334/01 MDP II Měření k diplomové práci II 2 Za 0+5 5 čeština
Výběr v OSP 635-3055/01 MOLMOD Molekulární modelování a design nanomateriálů 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ
Výběr v OSP 9360-0194/03 PTPNII Pokročilé technologie přípravy nanostruktur II 2 ZaZk 2+3 5 čeština PZ PN
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 651-3330/01 BNB Biologické nanostruktury a biomimetika 2 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 653-3164/01 TEMP Elektromagnetické pole 2 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 470-8743/03 MMMKP Matematické modelování a MKP 2 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 9360-0150/06 NKM Nanokompozitní materiály 2 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 653-3163/01 NaS Nanosenzory a spintronika 2 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 9360-0151/07 UN Uhlíkaté nanomateriály 2 Za 2+2 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 9360-0607/01 EAN Environmentální aplikace nanomateriálů 2 ZaZk 2+3 6 čeština PZ AN
Výběr v OSP 653-3162/01 MVN Magnetické vlastnosti nanostruktur 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ AN
Výběr v OSP 651-3335/01 MDP III Měření k diplomové práci III 2 Za 0+14 14 čeština
Výběr v OSP 9360-0310/01 OEx Odborná exkurze 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 651-3331/01 EZAN Environmentální a zdravotní aspekty nanomateriálů 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 470-8745/05 MEPNT Modelování elektromagnetických polí 2 ZaZk 2+2 4 čeština