Studijní plán – FBI / P3908 / 3908V009 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2023/2024Studijní programP3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908V009 – Požární ochrana a bezpečnost
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
2023 (Tříleté) PV - 3908V009 Doktorské studium-jazyky (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština

2023 (tříleté) PV - 3908V009 Doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0907/03 AnR Analýza rizik Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0922/01 BJZ Bezpečnost jaderných zařízení Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0921/01 BPL Bezpečnostní plánování Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0903/02 BTPr Bezpečnost technologických procesů Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0922/01 BUaM Bezpečnost území a její management Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0910/02 CBRN CBRN bezpečnost Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0906/02 dyna Dynamika požáru Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 651-0907/01 FCHHV Fyzikální chemie hoření a výbuchu Zk 28 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0915/02 GITB Geoinformační technologie a bezpečnost Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0931/03 FBI Hydromechanika Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 639-0931/02 IMS Integrované systémy řízení Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0901/02 DKR Krizové řízení Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0913/02 LFPB Lidský faktor v průmyslové bezpečnosti Zk 2 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0907/02 MRPV Management rizika požárů a výbuchů Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0262/01 MMBI Matematické metody v bezpečnostním inženýrství Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 653-0943/01 MATBEZP Materiálové inženýrství z pohledu bezpečnosti a spolehlivosti Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0908/02 MMP Měření a monitoring prostředí Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0902/02 NoB Nauka o nebezpečí Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0906/02 NbLP Nebezpečné látky a přípravky Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0925/01 OOb DSP Ochrana obyvatelstva (DSP) Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0900/02 OZ Ochrana před zářením Zk 2 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0917/01 OVHI Ochrana vodohospodářské infrastruktury Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0904/02 PBZ-D Požárně bezpečnostní zařízení Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0908/02 PTV Požárně technické vlastnosti materiálů Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0927/01 PB Požární bezpečnost Zk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0901/03 POS Požární bezpečnost staveb a technologií Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0912/02 PZH Prevence závažných havárií Zk 2 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0904/02 PPTZ Protivýbuchová prevence technologických zařízení Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 651-0910/01 PTHPO Přenos tepla a hmoty v požární ochraně Zk 28 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0909/02 PK Přírodní katastrofy a jejich řešení Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0903/02 PAB Psychologické aspekty bezpečnosti Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0956/02 HGF Sdílení tepla v požární ochraně Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0922/01 SM Spektroskopické metody v požární ochraně a bezpečnostním inženýrství (SM) Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0907/02 takmu Taktika zdolávání mimořádných událostí Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0903/02 TP Technické prostředky požární ochrany Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0918/01 TS ZP Technické systémy záchranných prací Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0917/01 TTOP Teorie a technologie ochrany podniku. Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0955/03 Termo Termomechanika Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0901/03 TOXI Toxikologie Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0902/02 VKSNČ Vliv krizových situací na člověka Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0904/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky. Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0902/02 ZM Základy modelování v PO Zk 28 h/s+0 10 čeština