Studijní plán – EKF / B0412EKF015 / - / - / B / P / Ostrava / en

Akademický rok2024/2025Studijní programB0412EKF015 – Finanční a daňové poradenství
FakultaEkonomická fakultaSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 114-0550/01 AMIC A Aplikovaná mikroekonomie 1 ZaZk 2+2 6 angličtina ZT EQM
Výběr v OSP 154-0580/01 FR Finanční reporting 1 ZaZk 2+2 6 angličtina PZ AA
Výběr v OSP 151-0004/02 MPE Matematika pro ekonomy 1 KlZap 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 712-0138/03 A-BE/I Obchodní angličtina I 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 152-0507/01 BE Podniková ekonomika 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 713-0012/03 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 155-0555/01 ZPDAEng Zpracování podnikatelských dat 1 KlZap 1+2 4 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 114-0551/01 MAC A Aplikovaná makroekonomie 1 ZaZk 2+2 6 angličtina ZT EQM
Výběr v OSP 154-0501/01 QMF Kvantitativní metody ve financích 1 ZaZk 2+3 6 angličtina ZT EQM
Výběr v OSP 115-0586/04 MAN Management 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 712-0139/03 A-BE/II Obchodní angličtina II 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 151-0005/02 SPE Statistika pro ekonomy 1 ZaZk 2+2 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 713-0013/03 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 115-0506/02 MS Manažerské dovednosti 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 157-0575/01 MVRe Metody vícekriteriálního rozhodování 1 Za 2+2 4 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 154-0582/01 AFA Aplikovaná finanční analýza 2 ZaZk 2+2 6 angličtina PZ AA
Výběr v OSP 154-0581/01 CFM Finanční management firmy 2 ZaZk 2+2 6 angličtina PZ AA
Výběr v OSP 154-0573/01 CMFI Kapitálové trhy: Dluhové cenné papíry 2 ZaZk 3+2 6 angličtina PZ FA
Výběr v OSP 117-0524/02 AA Účetnictví A 2 Za 2+2 5 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 154-0552/04 PF Finanční poradenství 2 ZaZk 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 712-2304/03 N1c/I-EkF Jazyk německý 1c/I pro EkF (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 114-0509/01 MANE Manažerská ekonomie 2 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 116-0502/04 MRE Marketingový výzkum 2 KlZap 2+2 5 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 154-0583/01 EiI Etika v investování 2 ZaZk 3+1 5 angličtina
Výběr v OSP 154-0574/01 CMEI Kapitálové trhy: Akciové investice 2 ZaZk 3+2 6 angličtina PZ FA
Výběr v OSP 154-0578/01 PRM Portfolio a risk management 2 ZaZk 2+3 6 angličtina PZ FA
Výběr v OSP 117-0525/02 AB Účetnictví B 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 154-0575/01 BDAI Základy derivátů a alternativních investic 2 ZaZk 2+2 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2305/03 N1c/II-EkF Jazyk německý 1c/II pro EkF (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 157-0574/02 KMe Kvantitativní metody 2 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 114-0511/03 IMR Mezinárodní měnové vztahy 2 Za 2+1 4 angličtina

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 154-0505/01 BaS Bakalářský seminář 3 Za 0+4 5 angličtina
Výběr v OSP 154-0590/01 TAX Daně 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 154-0577/01 FI Finanční instituce 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 154-0591/01 MA Manažerské účetnictví 3 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ AA
Výběr v OSP 154-0503/01 DCF Oceňování pomocí diskontovaných peněžních toků 3 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ FA
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2306/03 N1c/III-EF Jazyk německý 1c/III pro EkF (středně pokročilí) 3 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 154-0576/01 ADAI Pokročilé deriváty a alternativní investice 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 154-0579/01 APM Pokročilý portfolio management 3 ZaZk 2+2 5 angličtina

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 154-0506/01 BaT Bakalářská práce 3 Za 0+5 10 angličtina
Výběr v OSP 154-0508/01 PP Odborná praxe 3 Za 0+12 t 20 angličtina