Studijní plán – EKF / N0413A050014 / S03 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2024/2025Studijní programN0413A050014 – Ekonomika a management
FakultaEkonomická fakultaSpecializaceS03 – Ekonomika a právo v podnikání
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Předmět Ekonomie (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP EKV1 114-0302/06 Mikro B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+2 6 čeština ZT EKO
Výběr v OSP EKV1 114-0502/05 Mic B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+2 6 angličtina ZT EKO
Výběr v OSP EKV2 114-0303/05 MAEB Makroekonomie B 1 ZaZk 2+2 6 čeština ZT EKO
Výběr v OSP EKV2 114-0503/05 MAC B Makroekonomie B 1 ZaZk 2+2 6 angličtina ZT EKO

Předmět 114-0502/05 je ekvivalentní českému předmětu 114-0302/06.
Předmět 114-0503/05 je ekvivalentní českému předmětu 114-0303/05.

Předmět Ekonomika a management (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP EKV3 115-0361/06 STRMG Strategický management 1 ZaZk 2+2 6 čeština ZT EAM
Výběr v OSP EKV3 115-0561/03 SM Strategický management 1 ZaZk 2+2 6 angličtina ZT EAM
Výběr v OSP 152-0333/04 EŘP Ekonomika a řízení podniku 1 ZaZk 2+2 6 čeština ZT EAM

Předmět 115-0561/03 je ekvivalentní českému předmětu115-0361/06.

Předmět Právo (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 119-0324/07 PDV Právo duševního vlastnictví 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ PRA
Výběr v OSP 119-0360/01 PPvP Právní předpisy v podnikání 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ PRA
Výběr v OSP 119-0339/01 PEUE Právo EU pro ekonomy 2 Zk 4+0 6 čeština PZ PRA

N_P_1_EPP (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP EKVS 151-0009/01 ISE Inženýrská statistika pro ekonomy 1 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP EKVS 151-0009/03 ISE Inženýrská statistika pro ekonomy 1 ZaZk 2+2 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 119-0311/10 MPO Právo mezinárodního obchodu 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 119-0359/02 FDP Finanční a daňové právo 1 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP EKVM 151-0007/01 IME Inženýrská matematika pro ekonomy 1 KlZap 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP EKVM 151-0007/03 IME Inženýrská matematika pro ekonomy 1 KlZap 2+2 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 119-0344/02 SS Speciální seminář 1 Za 0+2 3 čeština

Předmět 151-0009/03 je ekvivalentní českému 151-0009/01.
Předmět 151-0007/03 je ekvivalentní českému 151-0007/01.

N_P_2_EPP (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 119-0340/02 DS A Diplomový seminář A 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 117-0364/04 LIŘ Likvidace a insolvenční řízení 2 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 119-0326/07 PojPraPP Pojistné právo v podnikatelské praxi 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 119-0342/03 DP Diplomová práce 2 Za 0+5 20 čeština
Výběr v OSP 119-0341/02 DS B Diplomový seminář B 2 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 119-0008/01 PK Profesní kompetence 2 Zk 1+2 4 čeština

N_P_1_2_EPP_PV (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 18
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 155-0357/02 IPM Informační podpora pro manažery 1 ZaZk 0+3 4 čeština
Výběr v OSP 151-0350/01 AČŘ Analýza časových řad 1 Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 153-0392/01 FMÚS Finanční management územní samosprávy 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 152-0392/04 PSM Start-up podnikání 1 KlZap 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 152-0327/01 SCE Udržitelnost a cirkulární ekonomika 1 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0360/02 ADDP Analýza dat pro diplomové práce 2 Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 117-0321/08 AU Audit v účetnictví 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 114-0376/01 ETP Ekonomie trhu práce 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 117-0350/08 MUB Manažerské účetnictví B 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0373/01 MEP Mezinárodní podnikání 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 712-3101/03 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0405/01 JN-I Jazyk německý I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0403/01 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 119-0355/02 OP Odborná praxe Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 119-0353/02 OPvZ Odborná praxe v zahraničí Za 0+10 6 čeština
Výběr v OSP 712-3102/03 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0404/01 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 157-0326/04 ORPR Organizační projektování Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 115-0606/01 VSP Vyjednávání a společenský protokol Za 1+2 4 čeština

Student je povinen si vybrat z této skupiny předmětů minimálně za 8 KB v 1. ročníku a minimálně za 10 KB ve 2. ročníku.
Předměty 119-0353/02 Odborná praxe a v zahraničí, 119-0355/02 Odborná praxe jsou nabízeny ve více ročnících.
Tyto předměty lze zvolit pouze jednou.