Studijní plán – FMT / N0712A130004 / S02 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2024/2025Studijní programN0712A130004 – Chemické a environmentální inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáSpecializaceS02 – Environmentální inženýrství
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 310-3243/01 AM Aplikovaná matematika 1 ZaZk 3+3 6 čeština PZ
Výběr v OSP 651-3019/01 EACHT Environmentální aspekty chemických technologií 1 ZaZk 3+3 6 čeština PZ
Výběr v OSP 651-3023/01 PAM Pokročilé analytické metody 1 ZaZk 2+3 5 čeština ZT TCH
Výběr v OSP 651-3032/01 TZP Technologie zpracování odpadů 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ OZP
Výběr v OSP 651-3016/01 VKFCH Vybrané kapitoly z fyzikální chemie 1 ZaZk 3+3 7 čeština ZT TCH
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-3101/01 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0403/01 NOK-I Německá odborná konverzace I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-3113/01 TA I Technická angličtina I 1 Za 0+2 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 651-3026/01 ÚPI Úvod do procesního inženýrství 1 ZaZk 3+3 6 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 651-3008/02 DS Disperzní systémy 1 ZaZk 3+3 6 čeština ZT TCH
Výběr v OSP 651-3033/01 OO Ochrana ovzduší 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ OZP
Výběr v OSP 651-3034/01 OV Ochrana vod 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ OZP
Výběr v OSP 651-3323/01 PI I Procesní inženýrství I 1 ZaZk 3+3 7 čeština PZ PI
Výběr v OSP VKK 651-3017/01 VKK Vybrané kapitoly z kinetiky 1 ZaZk 3+3 7 čeština ZT TCH
Výběr v OSP VKK 651-4444/01 VKK Vybrané kapitoly z kinetiky 1 ZaZk 3+3 7 angličtina ZT TCH
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 651-3027/01 ZLPI Základní laboratoř procesního inženýrství 1 KlZap 0+3 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 651-3319/01 DS I Diplomový seminář I 2 Za 0+4 4 čeština PZ
Výběr v OSP 651-3035/01 ITŽP Informační systémy a technologie pro životní prostředí 2 ZaZk 3+2 5 čeština PZ
Výběr v OSP IP 651-3037/01 IPaHV Integrovaná prevence a hodnocení vlivu na životní prostředí 2 ZaZk 3+2 5 čeština PZ OZP
Výběr v OSP IP 651-4000/01 IPHVŽP Integrovaná prevence a hodnocení vlivu na životní prostředí 2 ZaZk 3+2 5 angličtina PZ OZP
Výběr v OSP 653-3030/01 MRT Moderní recyklační technologie 2 ZaZk 3+2 5 čeština PZ
Výběr v OSP 651-3039/01 OchrP Ochrana půd 2 ZaZk 2+2 6 čeština PZ
Výběr v OSP 651-3020/01 PLPI Pokročilá laboratoř procesního inženýrství 2 KlZap 0+5 5 čeština PZ

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 651-3322/01 DS II Diplomový seminář II 2 Za 0+6 20 čeština PZ
Výběr v OSP 651-3038/01 NaŽP Nanomateriály a životní prostředí 2 ZaZk 2+3 6 čeština PZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 654-3201/02 ME Manažerská ekonomika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 654-3028/01 MTPA Moderní trendy v průmyslové automatizaci 2 ZaZk 2+1 4 čeština