Studijní plán – FS / N0788A270009 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2024/2025Studijní programN0788A270009 – Aditivní technologie
FakultaFakulta strojníSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Povinné předměty 1. roč. (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 632-3018/01 KMAT Kovové materiály a aditivní technologie 1 ZaZk 2+3 6 čeština PZ ATM

Povinné předměty 2. roč. (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 346-5005/01 AdTech Aditivní technologie 2 KlZap 2+2 4 čeština PZ ATM
Výběr v OSP 346-5016/01 SZAT Stroje a zařízení pro aditivní technologie 2 KlZap 2+2 4 čeština PZ ATM

Povinné předměty 1. roč. (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 346-5014/01 MaCII 3D modelování a konstruování II 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ MK
Výběr v OSP 345-0526/03 TK Technologičnost konstrukce 1 KlZap 2+2 4 čeština PZ MK
Výběr v OSP 346-5003/04 ŘKaM Řízení kvality a metrologie 1 ZaZk 2+2 6 čeština PZ MK

povinné předměty 2.roč. (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 346-5015/01 CSAT Případové studie v aditivních technologiích 2 KlZap 0+4 8 čeština PZ MK

Povinné předměty 1. roč. (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP TEOB 346-5002/01 TO Teorie obrábění 1 ZaZk 3+3 6 čeština PZ ST
Výběr v OSP TEOB 346-5002/02 TO Teorie obrábění 1 ZaZk 3+3 6 angličtina PZ ST

povinné předměty 2. roč. (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 346-5012/01 NMO Nekonvenční metody obrábění 2 KlZap 2+2 4 čeština PZ ST

povinné předměty 1. roč (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 310-3141/01 MIV Matematika IV 1 ZaZk 2+3 5 čeština ZT
Výběr v OSP 354-0524/04 RT Robotika 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 346-5013/03 CAM CAM systémy v obrábění 1 ZaZk 0+4 6 čeština
Výběr v OSP 345-0504/07 PVP Projektování výrobních procesů 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 346-5004/05 SEMO Speciální a experimentální metody v obrábění 1 ZaZk 1+3 6 čeština
Výběr v OSP 345-0502/03 TS Teorie svařování 1 ZaZk 2+2 6 čeština

povinné předměty 2. roč (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 346-5011/01 PPO Počítačová podpora obrábění 2 KlZap 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 345-0543/05 PaRVS Projektování a řízení výrobních systémů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 346-5007/01 TechM Technologie montáže 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0508/09 TPI Technologie povrchového inženýrství 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 346-5017/01 ATP Aditivní technologie pro praxi 2 KlZap 1+5 15 čeština
Výběr v OSP 346-5008/01 DPII Diplomový projekt II 2 KlZap 0+4 5 čeština

Společenskovědní předmět (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-0479/37 ZP Základy práva 2 KlZap 0+2 2 čeština