Study plan – HGF / N0788A290001 / - / - / N / K / Ostrava / cs

Academic year2024/2025Study programmeN0788A290001 – Waste Management and Mineral Processing
FacultyFaculty of Mining and GeologySpecialization
Type of studyFollow-up Master
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
Odpadové hospodářství - povinný (Compulsory)
WSEkv.CodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 546-0747/03 ENVPR Environmental Law 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 4 Czech PZ OH
PSP selection 546-0439/03 OHI Waste Management I 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 4 Czech PZ OH
PSP selection 546-0440/04 HVO Assessment System of Waste Materials 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 4 Czech PZ OH
PSP selection 546-0447/03 OHII Waste Management II 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 4 Czech PZ OH
PSP selection 546-0117/01 BMSO Biological Methods of Raw Material Processing and Waste 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 3 Czech PZ OH
PSP selection 546-0358/02 PUOH Legal Form of Waste Management 2 GC 0+8 H/S 2 Czech PZ OH
PSP selection RO 546-0448/03 RO Waste Recycling 2 CrEx 8 H/S+8 H/S 4 Czech PZ OH
PSP selection RO 546-0448/04 RO Waste Recycling 2 CrEx 8 H/S+8 H/S 4 English PZ OH

Úprava nerostných surovin a odpadů (Compulsory)
WSEkv.CodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 546-0183/01 TUS Mineral Processing Technology 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 5 Czech PZ ÚNS
PSP selection PT 546-0843/02 PTZP Industrial Technologies and Their Impact on Environment 2 CrEx 8 H/S+8 H/S 4 Czech PZ ÚNS
PSP selection PT 546-0843/03 PTZP Industrial Technologies and Their Impact on Environment 2 CrEx 8 H/S+8 H/S 4 English PZ ÚNS
PSP selection 546-0435/03 FNSO Flotation of Mineral Raw Materials and Wastes 2 CrEx 8 H/S+8 H/S 5 Czech PZ ÚNS

Automatizace (Choice-compulsory type A)
WSEkv.CodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 545-0149/02 ATP Automation of technological processes 1 Ex 8 H/S+0 3 Czech PZ Aut
PSP selection 545-0380/04 VizTP Visualization of Technological Processes 2 Cr 0+12 H/S 3 Czech PZ Aut

Biotechnologická (Choice-compulsory type A)
WSEkv.CodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection MBI 546-0437/05 MB I Mineral Biotechnology I 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 5 Czech PZ Bio
PSP selection MBI 546-0437/06 MB I Mineral Biotechnology I 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 5 English PZ Bio
PSP selection MBII 546-0438/03 MBII Mineral Biotechnology II. 2 CrEx 8 H/S+8 H/S 4 Czech PZ Bio
PSP selection MBII 546-0438/04 MBII Mineral Biotechnology II. 2 CrEx 8 H/S+8 H/S 4 English PZ Bio

Technologická (Choice-compulsory type A)
WSEkv.CodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 546-0810/02 TM Thermal methods of waste disposal 1 Ex 8 H/S+0 3 Czech PZ Tch
PSP selection 546-0809/02 ST Remediation technologies 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 3 Czech PZ Tch

Životní prostředí (Choice-compulsory type A)
WSEkv.CodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 546-0808/02 EaPvŽP Ekologické aspekty polymerů v ŽP 1 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech PZ ŽPr
PSP selection 546-0016/05 SEM Environmental Management Systems 2 CrEx 8 H/S+8 H/S 4 Czech PZ ŽPr

Povinný (Compulsory)
WSEkv.CodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 546-0844/02 LP Laboratory Practicum 1 Cr 0+16 H/S 4 Czech
PSP selection 546-0116/01 MBP Microbiology Practicum 1 Cr 0+16 H/S 4 Czech
PSP selection 542-0054/02 PZ Process equipment 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 4 Czech ZT
PSP selection 230-0403/02 VKM Special Topics in Mathematics 1 CrEx 18 H/S+0 5 Czech ZT
PSP selection 546-0032/04 TchA Technological Analysis 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 5 Czech ZT
PSP selection 542-0056/01 MVPH Mechanics and properties of particulate materials 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 480-8530/01 VKF Selected Chapters of Physics 1 CrEx 24 H/S+0 5 Czech ZT
PSP selection 542-0431/04 CHP Chemical Processes 2 CrEx 8 H/S+8 H/S 5 Czech
PSP selection 546-0444/05 PT Designing of Technologies 2 GC 0+12 H/S 3 Czech
PSP selection 546-0451/07 OS Subject Field Seminar 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 546-0441/09 PRP Operating Practice 2 Cr 0+120 H/S 6 Czech
PSP selection 546-0823/07 SDP Thesis Seminar 2 Cr 0+8 H/S 15 Czech

Volitelný (Optional)
WSEkv.CodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 548-0058/07 GIT Geoinformation Technologies 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 711-0510/07 PS IP G Psychology and Interpersonal Communication 1 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 712-0403/03 NOK-I Professional German Conversation I 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-3113/06 TA I Technical English I 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0404/03 NOK-II Professional German Conversation II 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-3114/06 TA II Technical English II 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Student si může během studia vybrat z volitelných předmětů Katedry společenských věd (711), Katedry jazyků (712) nebo Katedry geoinformatiky(548), tak aby si doplnil maximálně 4 kredity.
Nabídka předmětů Katedry tělesné výchovy a sportu (713) je určena pro studenty prezenční formy studia.

Povinně volitelné typu B (Choice-compulsory type B)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 1
WSEkv.CodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 546-0125/01 ČPOV Industrial wastewater treatment 2 CrEx 8 H/S+8 H/S 5 Czech
PSP selection 546-0831/03 UP Land Management 2 CrEx 8 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 545-0151/01 MSP Marketing in Raw Materials Industry 2 CrEx 8 H/S+8 H/S 5 Czech
PSP selection 541-0111/05 ENS Mineral Economics 2 CrEx 8 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 546-0165/03 RIK Regeneration of Industrial Landscape 2 CrEx 8 H/S+8 H/S 4 English