Studijní plán – HGF / N0724A290009 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2024/2025Studijní programN0724A290009 – Technologie a hospodaření s vodou
FakultaHornicko-geologická fakultaSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Nakladání s vodami (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0479/02 HSV Hospodaření s vodou 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ NV
Výběr v OSP 541-0515/04 HPH Hydrogeologie a podzemní hydraulika 1 ZaZk 3+2 5 čeština PZ NV
Výběr v OSP 546-0147/01 ZRV Zařízení pro retenci vody 1 ZaZk 2+3 5 čeština PZ NV
Výběr v OSP 546-0487/03 RVT Revitalizace vodních toků 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ NV

Technologie a úpravy a čištění vod (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0148/01 TUV Technologie úpravy vody 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ TV
Výběr v OSP 546-0151/01 TCV Technologie čištění odpadních vod 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ TV
Výběr v OSP 546-0125/01 ČPOV Čištění průmyslových odpadních vod 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ TV

Vodohospodářská infrastruktura (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0150/01 NVI Navrhování vodohospodářské infrastruktury 1 ZaZk 1+3 4 čeština PZ VHI
Výběr v OSP 546-0092/03 HtV Hydrotechnická vybavenost 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ VHI

Povinné předměty (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-0121/01 IG Inženýrská geologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 230-0403/01 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0149/01 VAV Vzorkování a analýza vod 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 546-0812/03 BB Balneotechnika a balneologie 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0112/02 MBTV Mikrobiologie v technologii vody 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0818/02 OE Oborová exkurze 1 Za 0+40 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 480-8530/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0152/01 AMO Adaptační a mitigační opatření 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0153/01 EVO Ekonomika a management ve vodohospodářských organizacích 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0523/01 SZÚČV Zařízení úpraven a čistíren vod 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0054/12 KN Katastr nemovitostí 2 ZaZk 28 h/s+28 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0004/16 OP Oborová praxe 2 Za 0+120 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0823/10 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+2 15 čeština
Výběr v OSP 546-0156/01 SSP Soft-skills v praxi 2 Za 0+1 1 čeština

ostatní předměty (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 14Min. předmětů: 3
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0517/04 EGE Environmentální geomorfologie 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 548-0064/06 GISRA GIS v regionálních analýzách 1 KlZap 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 546-0155/01 MPR Membránové procesy 1 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0842/04 PVnZP Posuzování vlivů na životní prostředí 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0510/07 PS IP G Psychologie a interpersonální komunikace 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 030-0068/06 HSŘVH Havarijní stavy a řízení vodního hospodářství 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0686/04 Htox Hydrotoxikologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0154/01 MVK Modelování vodních stavů v krajině 2 ZaZk 1+3 5 čeština

Volitelné předměty (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština