Studijní plán – HGF / N0724A290013 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2024/2025Studijní programN0724A290013 – Voda – strategická surovina
FakultaHornicko-geologická fakultaSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Pokročilá hydrogeologie a hydrogeochemie (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-4003/01 PHG Pokročilá hydrogeologie 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ PHH
Výběr v OSP 541-4005/01 PHGCH Praktická hydrogeochemie 1 KlZap 1+2 3 čeština PZ PHH
Výběr v OSP 541-4007/01 OSVP Ochrana a sanace vod a půd 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ PHH

Voda - nerostná surovina (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0208/15 MHZ Mechanika hornin a zemin 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ VNS
Výběr v OSP 541-0048/02 PHGP Projektování hydrogeologického průzkumu 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ VNS
Výběr v OSP 541-4006/01 JPV Jímání podzemních vod 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ VNS
Výběr v OSP 541-0489/07 VPHV Vrtný průzkum a hlubinné vrtání 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ VNS

Voda - úprava a zařízení (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0154/02 MVK Modelování vodních stavů v krajině 2 ZaZk 1+3 4 čeština PZ VUZ
Výběr v OSP 546-0148/01 TUV Technologie úpravy vody 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ VUZ
Výběr v OSP 546-0147/01 ZRV Zařízení pro retenci vody 2 ZaZk 2+3 5 čeština PZ VUZ
Výběr v OSP 546-0177/01 ZIO Zařízení pro irigaci a odvodnění 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ VUZ

Povinné předměty (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-0504/10 GM Geomorfologie 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 548-0139/01 MRaPH Modelování reliéfu a procesů v hydrologii 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 230-0403/01 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0155/01 MPR Membránové procesy 1 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0818/03 OE Oborová exkurze 1 Za 0+40 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 546-0151/01 TCV Technologie čištění odpadních vod 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 480-8530/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP 541-0584/06 GFPT Geofyzikální přístrojová technika 2 ZaZk 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 541-0111/07 ENS Ekonomika nerostných surovin 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0004/16 OP Oborová praxe 2 Za 0+120 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0823/11 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+2 15 čeština
Výběr v OSP 546-0156/02 SSP Soft-skills v praxi 2 Za 0+1 1 angličtina

Povinně volitelné (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 16Min. předmětů: 4
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0812/03 BB Balneotechnika a balneologie 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 548-0007/10 DBS Databázové systémy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0167/01 HVP Hospodaření s vodou v průmyslu 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0178/01 PCAD Pokročilé funkce CAD pro vodní hospodářství 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 541-4004/01 PCHG Praktická cvičení z hydrogeologie 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0510/07 PS IP G Psychologie a interpersonální komunikace 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 546-0343/04 ZLE Zemědělství a lesnictví 1 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 546-0152/01 AMO Adaptační a mitigační opatření 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0580/05 GE Geotermální energie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0068/06 HSŘVH Havarijní stavy a řízení vodního hospodářství 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0686/04 Htox Hydrotoxikologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0168/01 PCM Řízení projektové komunikace 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0051/04 ZaLDaL Zajištění a likvidace dolů a lomů 2 KlZap 2+2 5 čeština

Volitelné předměty (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština