Studijní plán – HGF / N0532A330042 / - / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2024/2025Studijní programN0532A330042 – Aplikovaná geologie
FakultaHornicko-geologická fakultaSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Aplikovaná geologie (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-4003/02 PHG Pokročilá hydrogeologie 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ AG
Výběr v OSP 541-0498/06 SIG Speciální inženýrská geologie 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ AG
Výběr v OSP 541-0580/06 GE Geotermální energie 2 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ AG

Geologie (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-0504/11 GM Geomorfologie 1 ZaZk 28 h/s+28 h/s 5 angličtina PZ GEO
Výběr v OSP 541-0074/07 S Sedimentologie 1 ZaZk 2+1 3 angličtina PZ GEO
Výběr v OSP 541-0034/08 SG Strukturní geologie 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ GEO

Průzkumná geologie (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-0005/06 UGF Užitá geofyzika 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ PG
Výběr v OSP 541-0489/08 VPHV Vrtný průzkum a hlubinné vrtání 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ PG
Výběr v OSP 541-0476/05 MHGIGP Metody HG a IG průzkumu 2 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ PG

Povinný (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 230-0403/03 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 2+2 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 541-0111/08 ENS Ekonomika nerostných surovin 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 541-0478/06 EHGIGV Exkurze z HG,IG,GF a vrtání 1 Za 0+40 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 541-0289/06 ELG Exkurze z ložiskové geologie 1 Za 0+40 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 541-0214/08 LRN Ložiska rud a nerud 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 480-8530/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 541-0602/05 GEOSTAT Geostatistika 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0062/08 KPGM Kurz povrchového geologického mapování 2 Za 0+80 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 541-0566/08 MDKP Metody dekontaminace prostředí 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0322/08 HPBP Horní právo a bezpečnostní předpisy 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0703/03 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+2 15 angličtina

Povinně volitelné (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 27Min. předmětů: 6
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0231/10 HG Hornická geomechanika 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-3006/04 UTU Úvod do těžby uhlovodíků 1 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0334/03 VDPD Větrání dolů a podzemních děl 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 548-0004/09 DPZ Dálkový průzkum Země (DPZ) 1 ZaZk 28 h/s+28 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 541-4007/02 OSVP Ochrana a sanace vod a půd 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0170/04 TPZS Technická petrografie a základy chemie silikátů 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0234/08 PZP Zřizování a provoz PZP 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0584/07 GFPT Geofyzikální přístrojová technika 2 ZaZk 1+2 3 angličtina
Výběr v OSP 546-0024/03 KvP Koučink v praxi 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 542-0043/04 RPDaTP Ražení důlních děl a trhací práce 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-0026/06 RIG Regionální inženýrská geologie 2 Zk 2+0 2 angličtina
Výběr v OSP 541-0490/07 SVP Speciální vrtné práce 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 541-1001/04 KVAR Kvartér 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 546-0130/02 UKP Územní a krajinné plánování 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0733/09 ZHČR Zahlazení hornické činnosti a rekultivace 2 ZaZk 2+2 5 angličtina