Studijní plán – FBI / B1032A020009 / - / - / B / K / Praha / cs

Akademický rok2024/2025Studijní programB1032A020009 – Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoPraha
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 651-2032/01 CH Chemie 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 230-0301/02 MI Matematika I 1 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 030-0583/02 PKJR Přírodní katastrofy a jejich řešení 1 KlZap 12 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 040-0600/01 ŘR Řízení rizik 1 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 040-0602/01 SZT Stroje, zařízení a technologie 1 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0600/01 ÚDS Úvod do studia 1 Za 0 h/s+5 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 060-0539/01 ZBP Základy bezpečnostní politiky 1 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 040-0601/01 BOZP Základy BOZP 1 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 230-0320/02 ZM Základy matematiky 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1126/01 Ab/I-FBI Jazyk anglický b/I pro FBI - mírně pokročilá úroveň (komb.st.) 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 030-0894/01 EX_U Exkurze - úvodní 1 Za 0+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 480-8011/01 FYI Fyzika I 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 050-0546/01 KM Krizový management 1 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 230-0306/02 MII Matematika II 1 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 050-0022/02 OOB-I Ochrana obyvatelstva I 1 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0584/02 TMBI Technická měření v BI 1 KlZap 4 h/s+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 030-0582/02 TK Technické kreslení 1 KlZap 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 030-0604/01 ÚDPO Úvod do požární ochrany 1 KlZap 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0479/35 ZP Základy práva 1 Zk 8 h/s+0 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1127/01 Ab/II-FBI Jazyk anglický b/II pro FBI - mírně pokročilá úroveň (komb.st.) 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 230-0323/01 Repet 1 Repetitorium z matematiky 1 1 Za 0+16 h/s 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 060-0537/01 FBT Fyzika v bezpečnostních technologiích 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0581/04 FYZ-B Fyziologie 2 KlZap 12 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 030-0606/01 NoM Nauka o materiálu 2 ZaZk 12 h/s+8 h/s 6 čeština PZ ZDP
Výběr v OSP 230-0303/02 S Statistika 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0605/01 TPPOI Technické prostředky PO I 2 KlZap 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0432/03 Legss Veřejná správa 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 651-2013/02 ZFCHH Základy fyzikální chemie hoření a výbuchu 2 Zk 14 h/s+0 4 čeština ZT ZDP
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1128/01 Ab/III-FBI Jazyk anglický b/III pro FBI - mírně pokročilá úroveň (komb.st.) 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 060-0513/03 AF Aplikovaná fyzika 2 KlZap 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 050-0527/02 BI Bezpečnostní informatika 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 050-0528/02 EKOB Ekonomie v bezpečnosti 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 651-2066/01 OCHCHH Organická chemie a chemie hasiv 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ ZDP
Výběr v OSP 030-0607/01 SK Stavební konstrukce 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0608/01 ZH Zásobování hasivy 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ SPO
Výběr v OSP 040-0625/01 ZkaC Zkušebnictví a certifikace 2 ZaZk 10 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1129/01 Ab/IV-FBI Jazyk anglický b/IV pro FBI - mírně pokročilá úroveň (komb.st.) 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 030-0885/01 NpNV Nepovinná praxe - Nástupní výcvik 2 Za 0+3 t 6 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 030-0612/01 BIM BIM 3 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 361-0035/05 STep Sdílení tepla 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ ZDP
Výběr v OSP 030-0610/01 SPB Systém požární bezpečnosti 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština ZT SPO
Výběr v OSP 330-0014/03 TECME Technická mechanika 3 KlZap 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0611/01 TPPI Technické a právní předpisy PO I 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ SPO
Výběr v OSP ZDYP 030-0609/01 ZDP Základy dynamiky požáru 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština ZT ZDP
Výběr v OSP ZDYP 030-0609/02 ZDP Základy dynamiky požáru 3 ZaZk 14 h/s+0 4 angličtina ZT ZDP
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu A
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 040-0618/01 BTS Bezpečnost technologií a systémů 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ PRE
Výběr v OSP 030-0613/01 TPPOII Technické prostředky PO II 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ REP
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 050-0517/04 OOB-II Ochrana obyvatelstva II. 3 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 548-0057/07 ZGIF Základy geoinformatiky 3 KlZap 8 h/s+8 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 030-0886/01 NpIZS Nepovinná praxe u HZS - pro oblast IZS a prevence 3 Za 0+1 t 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 410-8022/01 EFBI Elektrotechnika 3 ZaZk 7 h/s+7 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 040-0603/01 NLaM Nebezpečné látky a materiály 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0615/01 OŘvPO Organizace a řízení v PO 3 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština PZ SPO
Výběr v OSP 030-0614/01 PT I Požární taktika I. 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ SPO
Výběr v OSP 040-0623/01 TaJR Technologie a jejich rizika 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ SPO
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu A
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 030-0618/01 KS_PO-B Komunikační systémy v PO 3 KlZap 14 h/s+0 4 čeština PZ REP
Výběr v OSP 030-0617/01 PBSI Požární bezpečnost staveb I 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ PRE
Výběr v OSP 030-0619/01 TČIZS Taktika při jiných MU 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ REP
Výběr v OSP 030-0616/01 TPPII Technické a právní předpisy PO II 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ PRE
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 030-0593/03 BPVH Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou 3 Za 12 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 040-0606/01 PPBOZP Právní a ostatní předpisy BOZP 3 Zk 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 040-0611/01 PTX Průmyslová toxikologie 3 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 040-0612/01 VHŽP Vliv havárií na životní prostředí 3 KlZap 12 h/s+0 3 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 040-0619/01 ARZH Analýza rizik závažných havárií 4 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ SPO
Výběr v OSP 030-0889/01 EXI Exkurze I 4 Za 0+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 030-0622/01 PBZ Požárně bezpečnostní zařízení 4 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ SPO
Výběr v OSP 030-0890/01 PP Praxe - prevence 2d 4 Za 0+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 030-0623/01 SP Semestrální projekt 4 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 030-0621/01 ZPP Zjišťování příčin požáru 4 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu A
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 050-0530/02 KČB Kontrolní činnost v bezpečnosti 4 KlZap 10 h/s+0 2 čeština PZ PRE
Výběr v OSP 030-0624/01 PBS II Požární bezpečnost staveb II 4 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ PRE
Výběr v OSP 030-0626/01 PTII Požární taktika II 4 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ REP
Výběr v OSP 030-0627/01 ŘJ Řízení jednotek 4 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ REP
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 030-0625/01 PS-P Případové studie - prevence 4 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 030-0628/01 PS-R Případové studie - represe 4 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 060-0535/01 VVV Výbušniny a účinky výbuchů 4 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0629/01 ZV Zásobování vodou 4 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 030-0630/01 BP Bakalářská práce 4 Za 0+1 h/s 27 čeština
Výběr v OSP 030-0892/01 EXII Exkurze II 4 Za 0+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 030-0893/01 OPkPB Odborná praxe k bakalářské práci 4 Za 0+1 t 2 čeština