Studijní plán – FAST / B0732A260001 / S04 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2024/2025Studijní programB0732A260001 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníSpecializaceS04 – Městské inženýrství
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 205-0701/01 2DV 2D projektování a vizualizace 1 KlZap 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 226-0430/01 DSA Dějiny stavitelství a architektury 1 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 230-0241/07 BcDg Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 223-0077/01 CHSH Chemie a stavební hmoty 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 230-0201/09 BcM1 Matematika I 1 ZaZk 24 h/s+0 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 225-0201/01 PS1 Pozemní stavitelství I. 1 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština PZ STI
Výběr v OSP 713-0056/01 TvS Technologie ve sportu 1 Za 2+0 1 čeština
Výběr v OSP 226-0431/01 ZAN-1 Základy architektonického navrhování 1 1 KlZap 0+10 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1105/01 Ab/I-FAST Jazyk anglický b/I pro FAST (komb.st.) 1 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1305/01 Nb/I-FAST Jazyk německý b/I pro FAST (komb.st.) 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 205-0702/01 IMB Informační model budovy 1 KlZap 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 230-0202/09 BcM II Matematika II 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 225-0202/01 PS2 Pozemní stavitelství II. 1 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština PZ STI
Výběr v OSP 713-0049/02 SPOTR Sportovní trénink 1 Za 2+0 1 čeština
Výběr v OSP 224-0059/01 SG Stavební geologie 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština ZT
Výběr v OSP 222-0400/01 TPS Typologie staveb 1 KlZap 9 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 226-0432/01 ZAN-2 Základy architektonického navrhování 2 1 KlZap 0+10 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 228-0230/03 ZSM Základy stavební mechaniky 1 ZaZk 17 h/s+0 6 čeština PZ STI
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1106/01 Ab/II-FAST Jazyk anglický b/II pro FAST (komb.st.) 1 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1306/01 Nb/II-FAST Jazyk německý b/II pro FAST (komb.st.) 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 227-0418/01 DS1 Dopravní stavby I 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština PZ STI
Výběr v OSP 480-8210/04 FYZ Fyzika 2 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština ZT
Výběr v OSP 230-0205/03 PaSt Pravděpodobnost a statistika 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 228-0232/03 PP Pružnost a plasticita 2 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština PZ STI
Výběr v OSP 223-0078/01 SH Stavební hmoty 2 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština PZ STI
Výběr v OSP 221-0201/01 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí 2 KlZap 0+10 h/s 3 čeština PZ STI
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1107/01 Ab/IIIFAST Jazyk anglický b/III pro FAST (komb.st.) 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1307/01 Nb/IIIFAST Jazyk německý b/III pro FAST (komb.st.) 2 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 227-0419/01 DS2 Dopravní stavby II 2 KlZap 12 h/s+0 3 čeština PZ STI
Výběr v OSP 222-0401/01 GDS Geodézie ve stavebnictví 2 ZaZk 8 h/s+15 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 224-0060/01 MHZ Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 čeština PZ STI
Výběr v OSP 229-0102/01 PSt Prostředí staveb 2 Zk 16 h/s+0 h/s 5 čeština PZ STI
Výběr v OSP 221-0202/01 PBK Prvky betonových konstrukcí 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0527/01 SS Soft Skills I 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 480-8250/03 SFM Stavebně fyzikální měření 2 Za 0+6 h/s 1 čeština ZT
Výběr v OSP 228-0231/03 SM Stavební mechanika 2 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština PZ STI
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1108/01 Ab/IV-FAST Jazyk anglický b/IV pro FAST (komb.st.) 2 ZaZk 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1308/01 Nb/IV-FAST Jazyk německý b/IV pro FAST (komb.st.) 2 ZaZk 0 h/s+12 h/s 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 221-0203/01 BaZK Betonové a zděné konstrukce 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0408/01 BRS Bezpečnost práce realizace a provozu staveb 3 Za 0+9 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 228-0233/01 ISV Inženýrské statické výpočty 3 ZaZk 17 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0406/01 OTP1 Obecné technické požadavky na stavby I. 3 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština PZ MIS
Výběr v OSP 229-0103/01 TZB Technická zařízení budov 3 Zk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 224-0061/01 ZS Zakládání staveb 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 222-0407/01 ZMI Základy městského inženýrství 3 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 222-0410/01 OTP2 Obecné technické požadavky na stavby II. 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ MIS
Výběr v OSP 222-0412/01 PISys Prostorové informační systémy 3 Za 0+9 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 221-0204/01 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0413/01 SZVO Stavby pro zásobování vodou a odkanalizování 3 KlZap 0+18 h/s 5 čeština PZ MIS
Výběr v OSP 222-0402/01 TI Technická infrastruktura 3 KlZap 9 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 222-0409/01 URM Udržitelný rozvoj měst 3 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština PZ
Výběr v OSP 222-0411/01 UZR Územní rozvoj 3 KlZap 18 h/s+0 5 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 223-0079/01 DoS Diagnostika staveb 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0403/01 IMS Informační modely staveb 4 KlZap 0+9 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 221-0205/01 ODK Ocelové a dřevěné konstrukce 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0414/01 PRJ1 Projekt 1 4 KlZap 0+9 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 222-0417/01 SZE Stavby pro zásobování energiemi 4 KlZap 0+18 h/s 5 čeština PZ MIS
Výběr v OSP 222-0416/01 SPR Stavební právo 4 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 222-0418/01 TMP Tvorba městských prostorů 4 KlZap 0+9 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 222-0415/01 ZIP Základy investičních procesů 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština PZ MIS

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 222-0422/01 BP Bakalářská práce 4 Za 0+30 10 čeština
Výběr v OSP 222-0419/01 BIMMI BIM pro městské inženýrství 4 Za 0+9 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 222-0404/01 EKS Ekonomika ve stavebnictví 4 KlZap 9 h/s+0 2 čeština MIS
Výběr v OSP 227-0407/01 MKK Městské komunikace a křižovatky 4 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 222-0405/01 PPR Právní prostředí ve stavebnictví 4 KlZap 9 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 222-0420/01 ROS Rozpočtování a oceňování staveb 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština PZ MIS
Výběr v OSP 222-0421/01 ZFM Základy Facility managementu 4 Za 9 h/s+0 3 čeština