Studijní plán – FAST / N0731A010004 / - / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2024/2025Studijní programN0731A010004 – Architektura a stavitelství
FakultaFakulta stavebníSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Dějiny architektury a stavitelství (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0503/02 OP Ochrana a obnova historických objektů 1 Zk 2+0 4 angličtina ZT DAS
Výběr v OSP 226-0504/02 URB Urbanismus a stavba měst 1 Zk 2+0 4 angličtina ZT DAS

Nauka o stavbách (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0502/02 NoS Nauka o stavbách, praktická teorie 1 Zk 2+0 3 angličtina ZT NAS
Výběr v OSP 226-0512/02 MvA Materiál v architektuře 2 Zk 3+0 4 angličtina ZT NAS

Teorie architektury (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0501/02 APVP Architektonický prostor, veřejný prostor a urbanistický detail 1 Zk 2+0 3 angličtina ZT TAR
Výběr v OSP 226-0306/03 TAP Teorie architektury a psychologie 1 Zk 2+0 4 angličtina ZT TAR
Výběr v OSP 226-0511/02 EE Etika a estetika 2 Zk 2+0 4 angličtina ZT TAR

Povinné předměty (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0507/02 AA1 Ateliér architektury 1 1 KlZap 0+8 8 angličtina PZ
Výběr v OSP 226-0506/02 AI Ateliér interiéru 1 KlZap 0+4 4 angličtina PZ
Výběr v OSP 226-0505/02 ZaK Zeleň a krajina 1 Zk 2+0 4 angličtina PZ
Výběr v OSP 226-0510/02 AA2 Ateliér architektury 2 1 KlZap 0+10 10 angličtina PZ
Výběr v OSP 226-0509/02 AU1 Ateliér urbanismu 1 1 KlZap 0+8 8 angličtina PZ
Výběr v OSP 229-0210/02 VsADO Vybrané statě ze stavební akustiky a denního osvětlení 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 229-0226/02 VS z TZB Vybrané statě z TZB 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 226-0515/02 AA3 Ateliér architektury 3 2 KlZap 0+10 10 angličtina PZ
Výběr v OSP 226-0514/02 AU2 Ateliér urbanismu 2 2 KlZap 0+8 8 angličtina PZ
Výběr v OSP 226-0513/02 PDS Předdiplomový seminář 2 Za 0+2 4 angličtina PZ
Výběr v OSP 226-0518/02 DP Diplomový projekt 2 Za 0+20 22 angličtina PZ
Výběr v OSP 226-0517/02 EA Ekonomika pro architekty 2 Zk 2+0 4 angličtina
Výběr v OSP 226-0516/02 LA Legislativa pro architekty 2 Zk 2+0 4 angličtina

Volitelné předměty (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0059/01 CL a/I-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/I 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 713-0401/02 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 712-0060/01 CLa/II-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/II 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 713-0402/02 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 712-0061/01 CLa/III-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/III 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0062/01 CLa/IV-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/IV 2 ZaZk 0+2 2 angličtina