Studijní plán – FAST / N0732A260008 / - / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2024/2025Studijní programN0732A260008 – Stavební inženýrství - Prostředí staveb
FakultaFakulta stavebníSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 229-0208/02 ESB I Energetické systémy budov I 1 KlZap 2+2 5 angličtina PZ
Výběr v OSP 229-0224/02 LabTZB Laboratoře prostředí staveb a TZB 1 KlZap 0+2 2 angličtina PZ
Výběr v OSP 229-0206/02 MECHB Modelování energetického chování budov 1 KlZap 0+2 2 angličtina ZT
Výběr v OSP 450-8201/02 ŘPIB Řízení provozu inteligentních budov 1 ZaZk 2+1 3 angličtina PZ
Výběr v OSP 229-0207/02 STTI Stavební tepelná technika I 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ STT
Výběr v OSP 361-0301/04 Termo Termomechanika 1 ZaZk 2+2 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 229-0209/02 VaK I Větrání a klimatizace I 1 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ VKB
Výběr v OSP 229-0210/02 VsADO Vybrané statě ze stavební akustiky a denního osvětlení 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ Aku
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0059/01 CL a/I-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/I 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 713-0401/02 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 361-0321/05 AOZE1 Alternativní a obnovitelné zdroje energie 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ Alt
Výběr v OSP 229-0214/02 ESB Energetické systémy budov II 1 KlZap 2+2 5 angličtina PZ
Výběr v OSP 229-0216/02 Projekt DP Projekt ke stavební části DP 1 KlZap 0+3 4 angličtina PZ
Výběr v OSP 225-0306/02 SPEB Softwarova podpora energetiky budov 1 KlZap 0+4 4 angličtina PZ
Výběr v OSP 229-0213/02 STTII Stavební tepelná technika II 1 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ STT
Výběr v OSP 229-0212/02 TVP Teorie vnitřního prostředí budov 1 ZaZk 2+1 4 angličtina PZ
Výběr v OSP 229-0227/02 VaK II Větrání a klimatizace II 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ VKB
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0060/01 CLa/II-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/II 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 713-0402/02 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 229-0230/02 DP Diplomová práce 2 Za 0+14 15 angličtina PZ
Výběr v OSP 228-0316/02 NMMKP Numerické modelování metodou MKP 2 ZaZk 2+2 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 223-0097/02 EIA Posuzování vlivu staveb na ŽP 2 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ
Výběr v OSP 229-0229/02 ZMR Zkušebnictví, měření a regulace 2 KlZap 2+2 5 angličtina PZ
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0061/01 CLa/III-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/III 2 Za 0+2 2 angličtina