Studijní plán – FBI / B1032A020007 / - / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2024/2025Studijní programB1032A020007 – Technická bezpečnost osob a majetku
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 651-2032/01 CH Chemie 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 230-0301/01 MI Matematika I 1 ZaZk 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 030-0583/02 PKJR Přírodní katastrofy a jejich řešení 1 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 040-0600/01 ŘR Řízení rizik 1 KlZap 2+1 3 čeština ZT BOM
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 030-0600/01 ÚDS Úvod do studia 1 Za 0+1 1 čeština
Výběr v OSP 060-0539/01 ZBP Základy bezpečnostní politiky 1 KlZap 2+1 3 čeština ZT BOM
Výběr v OSP 040-0601/01 BOZP Základy BOZP 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1118/01 Ab/I-FBI Jazyk anglický b/I pro FBI - mírně pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-1114/01 Ac/I-FBI Jazyk anglický c/I pro FBI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 050-0533/02 MB Management v bezpečnosti 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 060-0536/01 PBK-BOM Psychologie bezpečnosti a katastrof 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 230-0320/01 ZM Základy matematiky 1 Za 0+1 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0405/01 JN-I Jazyk německý I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0117/01 ZVK1 Zimní výcvikový kurz 1. ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8011/01 FYI Fyzika I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 230-0306/01 MII Matematika II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 060-0540/01 OSMV Obrana státu a mezinárodní vztahy 1 KlZap 2+1 3 čeština PZ BOM
Výběr v OSP 060-0530/01 OO Ochrana objektu 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ BOM
Výběr v OSP 050-0022/02 OOB-I Ochrana obyvatelstva I 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 060-0529/01 VBaVP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ BOM
Výběr v OSP 711-0479/35 ZP Základy práva 1 Zk 2+0 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1119/01 Ab/II-FBI Jazyk anglický b/II pro FBI - mírně pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-1115/01 Ac/II-FBI Jazyk anglický c/II pro FBI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 060-0548/01 MMBOM Měřící metody BOM 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 230-0323/01 Repet 1 Repetitorium z matematiky 1 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 040-0605/01 ÚdEM Úvod do environmentálního managementu 1 KlZap 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 040-0604/01 BZP Bezpečnost zařízení a procesů 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0406/01 JN-II Jazyk německý II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0118/01 LVK1 Letní výcvikový kurz 1.ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 060-0541/01 BHP Bezpečnostní hrozby a prevence 2 KlZap 2+2 4 čeština PZ BOM
Výběr v OSP 060-0537/01 FBT Fyzika v bezpečnostních technologiích 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 060-0532/01 KBS Komerční bezpečnostní služby 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ BOM
Výběr v OSP 060-0538/01 MZS Mechanické zábranné systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ BOM
Výběr v OSP 711-0414/07 TrP Trestní právo 2 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 711-0432/03 Legss Veřejná správa 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 030-0581/04 FYZ-B Fyziologie 2 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 712-1120/01 Ab/III-FBI Jazyk anglický b/III pro FBI - mírně pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-1116/01 Ac/III-FBI Jazyk anglický c/III pro FBI - pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 050-0530/02 KČB Kontrolní činnost v bezpečnosti 2 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 040-0620/01 PJS Pojišťovnictví 2 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 230-0303/01 S Statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 030-0603/01 SMaK Stavební materiály a konstrukce 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0407/01 JN-III Jazyk německý III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 030-0582/02 TK Technické kreslení 2 KlZap 1+3 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 060-0531/01 BI Bezpečnost informací 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 050-0527/02 BI Bezpečnostní informatika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 060-0543/01 KRI Kriminologie 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 060-0855/01 ŘPO Řízená praxe oboru 2 Za 0+2 2 čeština PZ
Výběr v OSP 060-0542/01 ŘSFB Řízení systému fyzické bezpečnosti 2 KlZap 2+2 4 čeština ZT BOM
Výběr v OSP 030-0591/02 ZS Zabezpečovací systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ BOM
Výběr v OSP 060-0534/01 ZaS Zbraně a střelivo 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ BOM
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1121/01 Ab/IV-FBI Jazyk anglický b/IV pro FBI - mírně pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-1117/01 Ac/IV-FBI Jazyk anglický c/IV pro FBI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0523/03 KsV Komunikace s veřejností 2 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 030-0601/01 PBS Požární bezpečnost staveb 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 040-0606/01 PPBOZP Právní a ostatní předpisy BOZP 2 Zk 2+0 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0408/01 JN-IV Jazyk německý IV 2 Za 0+2 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 060-0546/01 KTBOM Komunikační technologie BOM 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 060-0547/01 KST Kriminalistické systémy a technologie 3 KlZap 2+2 4 čeština PZ BOM
Výběr v OSP 060-0549/01 SP Semestrální projekt 3 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 060-0544/01 TPBS Technické prostředky bezpečnostních služeb 3 ZaZk 2+2 4 čeština PZ BOM
Výběr v OSP 060-0535/01 VVV Výbušniny a účinky výbuchů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 040-0619/01 ARZH Analýza rizik závažných havárií 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-3124/01 AK-FBI-I Anglická konverzace pro FBI - Intermediate 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-3125/01 AK-FBI-II Anglická konverzace pro FBI - Upper-Intermediate 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 060-0533/01 EBS Etika bezpečnostních služeb 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 050-0511/04 MODEL Modelování rozhodovacích procesů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 050-0510/04 PSaOchr Počítačové sítě a ochrana dat 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 050-0545/01 PrPO Předpisy PO 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 548-0057/07 ZGIF Základy geoinformatiky 3 KlZap 2+2 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 060-0551/01 BP Bakalářská práce 3 Za 10 h/s+0 27 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 060-0451/05 EXlet Exkurze na letiště L. Janáčka v Mošnově. 3 Za 2 h/s+0 3 čeština