Studijní plán – HGF / P0724D290003 / - / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2024/2025Studijní programP0724D290003 – Ochrana životního prostředí v průmyslu
FakultaHornicko-geologická fakultaSpecializace
Typ studiadoktorské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Povinné předměty (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0960/01 VTŽP Vlivy průmyslových technologií na ŽP Zk 20 h/s+0 10 čeština

Povinně volitelné předměty - odborné (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 40Min. předmětů: 4
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0986/01 APGE Aplikovaná geobotanika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0955/01 AMIP Aplikovaná mikrobiologie v industriálním prostředí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0987/01 ČPRV Čištění průmyslových vod Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0917/02 GŽP Geochemie životního prostředí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0981/01 GMB Geomikrobiologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0929/01 GVIZ Geovizualizace Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0942/04 IG Inženýrská geologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0964/01 LEŽP Legislativa v ochraně ŽP Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0263/01 MAD Metody analýzy dat Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 651-0968/03 MIA I. Metody instrumentální analýzy I. Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-8802/01 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0989/01 MSŽP Monitorování stavu ŽP Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0990/01 NŽP Nanomateriály a životní prostředí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0934/01 OREP Ochrana a remediace půd Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0956/01 PVŽP Posuzování vlivů na ŽP Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0906/01 PREK Průmyslová ekologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0985/01 RRPK Regenerace a rekultivace postindustriální krajiny Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0991/01 SATE Sanační technologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0910/04 TOO Technologie ochrany ovzduší Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0983/01 TZO Technologie zpracování odpadů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0927/01 TaZP Těžba a její dopady na ŽP Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0992/01 VZI Vodohospodářská zařízení v industriální krajině Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0988/01 ZVDV Zpracování a využití důlních vod Zk 20 h/s+0 10 čeština

Povinně volitelné předměty - cizí jazyk (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 10Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština