Studijní plán – HGF / N0724A290005 / - / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2024/2025Studijní programN0724A290005 – Procesní inženýrství v oblasti surovin
FakultaHornicko-geologická fakultaSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Mechanika sypkých hmot (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0508/01 MSH Mechanika sypkých hmot 1 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština ZT MSH
Výběr v OSP 542-0511/01 VSHT Vzorkování sypkých hmot a tekutin 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ MSH
Výběr v OSP 542-0509/01 MP Mechanické procesy 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština ZT MSH

Projektování procesních technologii (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0512/01 SPS Simulace procesních systémů 1 ZaZk 0+16 h/s 5 čeština PZ PPT
Výběr v OSP 542-0434/02 PT Projektování technologií 2 KlZap 0+16 h/s 4 čeština ZT PPT
Výběr v OSP 542-0521/01 ppl Projektování procesních linek 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ PPT

Procesní zařízení (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0514/01 PZI Procesní zařízení I 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ PZ
Výběr v OSP 542-0513/01 PZII Procesní zařízení II 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ PZ
Výběr v OSP 542-0515/01 PZIII Procesní zařízení III 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ PZ

Povinné předměty - skupina 1 (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-0181/01 ST Statistika 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 230-0403/02 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 542-0518/01 VKOACH Vybrané kapitoly z obecné a anorganické chemie 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 542-0517/01 LC Laboratorní cvičení 1 Za 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 480-8530/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 546-0514/04 OH Odpadové hospodářství 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština PZ
Výběr v OSP 546-0842/01 PVnZP Posuzování vlivů na životní prostředí 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 542-0441/04 TÚR Technologie úpravy rud 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ
Výběr v OSP 542-0439/03 TÚU Technologie úpravy uhlí 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština PZ
Výběr v OSP 542-0510/01 IIPI Inženýrské inovace v procesním inženýrství 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 542-0016/04 OP Oborová praxe 2 Za 0+120 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 542-0013/03 SemDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+28 h/s 15 čeština

Podmínka pro splnění skupiny předmětů:
Student si může během studia vybrat z volitelných předmětů Katedry společenských věd (711), Katedry jazyků (712) nebo Katedry tělesné výchovy a sportu (713), tak aby si doplnil maximálně 2 kredity.

Ostrava, prezenční (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 5Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0435/03 FNSO Flotace nerostných surovin a odpadů 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0431/04 CHP Chemické procesy 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0192/01 SL Smart logistika 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0187/01 TZNS Tepelné zpracování nerostných surovin 1 ZaZk 12 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0519/01 ZN Základy nanotechnologii 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština

Volitelné (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-0510/07 PS IP G Psychologie a interpersonální komunikace 1 KlZap 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 712-0403/03 NOK-I Německá odborná konverzace I 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-3113/06 TA I Technická angličtina I 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0404/03 NOK-II Německá odborná konverzace II 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-3114/06 TA II Technická angličtina II 2 Za 0+8 h/s 2 čeština