Studijní plán – FAST / N0732A260016 / - / - / N / K / Ostrava / en

Akademický rok2024/2025Studijní programN0732A260016 – Stavební inženýrství - Městské inženýrství
FakultaFakulta stavebníSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 225-0311/02 BIMSt1 BIM ve stavitelství I. 1 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 229-0225/02 ENB Energetická náročnost budov 1 Zk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 030-0068/05 HSŘVH Havarijní stavy a řízení vodního hospodářství 1 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 222-0500/02 IS Inženýrské sítě 1 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina PZ
Výběr v OSP 222-0524/02 ANFM Management a analytická kreativita 1 KlZap 0+10 h/s 3 angličtina
Výběr v OSP 222-0522/02 PVUU Prostorové vztahy v urbanizovaném území 1 KlZap 0+8 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 222-0501/02 VI1 Veřejná infrastruktura I. 1 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina PZ

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 222-0505/02 INV Investiční procesy 1 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina PZ
Výběr v OSP 222-0509/02 PRJ Projekt 1 Za 0+9 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 227-0471/02 PMK Projektování místních komunikací 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 222-0507/02 SEK Stavebně ekonomická příprava staveb 1 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina PZ
Výběr v OSP 222-0506/02 VI2 Veřejná infrastruktura II. 1 KlZap 16 h/s+0 5 angličtina PZ
Výběr v OSP 222-0523/02 VVPS Voda ve veřejném prostoru sídel 1 ZaZk 10 h/s+0 3 angličtina
Výběr v OSP 222-0502/02 ZUR Zásady udržitelného rozvoje sídel 1 ZaZk 18 h/s+0 5 angličtina PZ

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 222-0511/02 DP Diplomová práce 2 Za 0+4 15 angličtina
Výběr v OSP 227-0460/02 PDOÚ Plánování dopravy a obslužnosti území 2 ZaZk 14 h/s+0 5 angličtina PZ
Výběr v OSP 030-0085/04 RaSSTI Rozvoj a spolehlivost staveb technické infrastruktury 2 ZaZk 8 h/s+0 2 angličtina ZT
Výběr v OSP 222-0510/02 SPMI Stavební právo v městském inženýrství 2 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina PZ
Výběr v OSP 222-0521/02 TARU Technické aspekty regenerace území 2 ZaZk 10 h/s+0 3 angličtina PZ