Studijní plán – FAST / B3607 / 3607R039 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programB3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607R039 – Správa majetku a provoz budov
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0036/07 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 117-0345/01 FM Ekonomická agenda správy a provozu majetku 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0213/01 ISoÚ Informační systém o území 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 225-0007/04 PS III. Pozemní stavitelství III. 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0211/01 TI Technická infrastruktura 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0202/01 ZS Zakládání staveb 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0424/02 ZOP Základy obchodního práva 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0713/01 Logika a vědecké myšlení 3 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 720-0002/01 MMEU Moderní management v EU 3 ZaZk 3+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 3 Za 0+2 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0929/01 ODK Ocelové a dřevěné konstrukce 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 205-0203/01 PPP Počítačová podpora projektování 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 225-0016/01 PaRek Poruchy a rekonstrukce 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 229-0151/01 TZB1 Technická zařízení budov I. 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 225-0070/01 TS Technologie staveb 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0214/01 TypBOS Typologie bytových a občanských staveb 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0210/01 ZI Základy investování 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 720-0002/01 MMEU Moderní management v EU 3 ZaZk 3+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz 3 Za 0+1 t 0 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0205/01 OVS Organizace veřejné správy 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0215/01 Pro I Projekt I. 4 KlZap 0+4 5 čeština
Výběr v OSP 222-0202/02 PrůmS Průmyslové stavby 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 229-0152/02 TZB2 Technická zařízení budov II. 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0218/01 TCS Tvorba cen staveb 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 452-0252/01 ZSTB Základy systémové techniky budov 4 ZaZk 2+2 5 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0216/01 BP Bakalářská práce 4 Za 0+13 10 čeština
Výběr v OSP 222-0229/01 Eko Ekonomika a management podniku 4 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 222-0220/01 OM Oceňování majetku 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0219/01 PPSM Počítačová podpora správy majetku 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 222-0206/02 PPvV Právní předpisy ve výstavbě 4 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 452-0251/03 TZB III Technická zařízení budov III 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0872/01 BPS Bezpečnost provozu staveb 4 ZaZk 2+2 5 čeština