Studijní plán – FAST / B3607 / 3607R040 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programB3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607R040 – Prostředí staveb
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 228-0205/02 PPSV Počítačová podpora statických výpočtů 3 KlZap 0+12 2 čeština
Výběr v OSP 225-0007/09 PS III. Pozemní stavitelství III. 3 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 221-0059/07 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) 3 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 228-0203/03 SSKII Statika stavebních konstrukcí II 3 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 229-0151/03 TZB1 Technická zařízení budov I. 3 ZaZk 18+0 4 čeština
Výběr v OSP 224-0202/01 ZS Zakládání staveb 3 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0201/01 ZAU Základy architektury a urbanismu 3 KlZap 12 h/s+0 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0036/10 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) 3 ZaZk 16+0 4 čeština
Výběr v OSP 221-0008/04 ODK-Bc Ocelové a dřevěné konstrukce (Bc) 3 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 229-0158/01 PC Projekční cvičení TZB I a TZB II 3 KlZap 0+20 7 čeština
Výběr v OSP 229-0152/03 TZB2 Technická zařízení budov II. 3 ZaZk 18+0 5 čeština
Výběr v OSP 225-0085/01 TRV Technologie a řízení výstavby 3 ZaZk 16+0 4 čeština
Výběr v OSP 222-0214/01 TypBOS Typologie bytových a občanských staveb 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 229-0115/01 AaDO Akustika a denní osvětlení 4 ZaZk 14+0 4 čeština
Výběr v OSP 229-0119/01 EA Energetické auditorství 4 ZaZk 12+0 3 čeština
Výběr v OSP 224-0207/01 PS Podzemní stavitelství 4 ZaZk 16 d+0 5 čeština
Výběr v OSP 225-0016/03 PaRek Poruchy a rekonstrukce 4 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0401/03 PBS Požární bezpečnost staveb 4 KlZap 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 229-0156/01 SP Specializovaný projekt 4 KlZap 0+12 3 čeština
Výběr v OSP 452-0251/04 TZB III Technická zařízení budov III 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0302/01 ÚP Územní plánování 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 229-0155/01 BP Bakalářská práce 4 Za 0+40 16 čeština
Výběr v OSP 222-0227/01 OFSS Organizace a funkce státní správy 4 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 205-0203/02 PPP Počítačová podpora projektování 4 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 222-0208/02 ROS Rozpočtování a oceňování staveb 4 ZaZk 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 229-0157/01 SBP Seminář k bakalářské práci 4 Za 0+14 4 čeština
Výběr v OSP 228-0206/02 SBS Spolehlivost a bezpečnost staveb 4 ZaZk 10+0 2 čeština