Studijní plán – FAST / B3607 / 3607R041 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programB3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607R041 – Příprava a realizace staveb
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0276/02 BcDg Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 730-0005/03 FAST Chemie 1 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 712-0101/08 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0301/08 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0266/02 BcM1 Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 711-0605/14 sociologie Sociologie 1 Za 12 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 223-0116/03 SH Stavební hmoty 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 226-0101/02 ZSA Základy stavitelství a architektury 1 KlZap 14+0 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0212/01 FYZ Fyzika 1 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0102/08 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0302/08 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0267/02 BcM2 Matematika II 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 205-0201/01 PC Počítačové praktikum 1 KlZap 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0064/02 PS I. Pozemní stavitelství I. 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0501/10 PSYCH-1 Psychologie I. 1 Za 12 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 228-0201/02 SS Stavební statika 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0213/01 FM Fyzikální měření 2 KlZap 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0029/19 G Geologie 2 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0506/08 IPK Interpersonální komunikace 2 Za 8 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0103/04 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/08 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0268/02 BcM3 Matematika III 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 229-0101/01 PSt Prostředí staveb 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 228-0204/02 PP Pružnost a plasticita 2 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 205-0202/01 SPP Systémy podpory projektování 2 KlZap 0 h/s+12 h/s 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0004/09 G Geodézie 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0104/06 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/06 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 224-0201/01 MH&Z Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 225-0066/01 PS II. Pozemní stavitelství II. 2 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 228-0202/02 SSKI Statika stavebních konstrukcí I 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0022/05 TCG Terénní cvičení z geodézie 2 Za 24 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 714-0286/02 BcVTA Výpočetní technika a algoritmy 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 114-0340/02 ZTE Základy tržní ekonomiky 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 221-0926/02 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí 2 KlZap 12 h/s+0 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0080/01 MaDS Mechanizace a doprava ve stavebnictví 3 KlZap 8 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0007/08 PS III. Pozemní stavitelství III. 3 ZaZk 16+0 4 čeština
Výběr v OSP 221-0059/08 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) 3 ZaZk 16+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0075/01 RS I. Realizace staveb I. 3 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 225-0084/01 RV Řízení výstavby 3 ZaZk 12+0 5 čeština
Výběr v OSP 228-0203/04 SSKII Statika stavebních konstrukcí II 3 KlZap 16+0 4 čeština
Výběr v OSP 228-0203/10 SSKII Statika stavebních konstrukcí II 3 KlZap 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 224-0202/02 ZS Zakládání staveb 3 ZaZk 16+0 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0036/09 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0038/02 PS IV Pozemní stavitelství IV. 3 ZaZk 16+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0082/01 RaPR Realizace a příprava rekonstrukcí 3 ZaZk 12+0 5 čeština
Výběr v OSP 225-0081/01 RS II. Realizace staveb II. 3 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 225-0077/01 SPPR I. Specializovaný projekt I. 3 Za 0+16 4 čeština
Výběr v OSP 229-0154/04 TZB Technická zařízení budov 3 KlZap 16+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0071/01 VTPRS Výpočetní technika při přípravě a realizaci staveb 3 KlZap 0+8 h/s 4 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0109/02 FAST Dřevěné a ocelové konstrukce 4 ZaZk 12+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0076/01 EKRV Ekonomika a řízení výroby 4 ZaZk 12+0 4 čeština
Výběr v OSP 227-0903/01 IS Inženýrské stavby 4 KlZap 16+0 4 čeština
Výběr v OSP 222-0230/01 KCN Kalkulace cen a nákladů 4 KlZap 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0073/01 RMS Realizace montovaných staveb 4 ZaZk 16+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0074/01 RS III. Realizace staveb III 4 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 225-0078/01 SPPR II. Specializovaný projekt II. 4 Za 0+16 5 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0079/01 BcP Bakalářská práce 4 Za 0+18 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 222-0232/01 BPaŽP Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí 4 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 222-0206/04 PPvV Právní předpisy ve výstavbě 4 Za 12+0 3 čeština
Výběr v OSP 222-0231/01 PŘIV Příprava a řízení investiční výstavby 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 227-0902/02 RDaLS Realizace dopravních a liniových staveb 4 Zk 16 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 223-0153/01 ŘJVP Řízení jakosti a výrobního procesu 4 ZaZk 16+0 4 čeština
Výběr v OSP 222-0211/02 TI Technická infrastruktura 4 KlZap 16 h/s+0 4 čeština