Studijní plán – FAST / B3607 / 3607R041 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programB3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607R041 – Příprava a realizace staveb
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0080/01 MaDS Mechanizace a doprava ve stavebnictví 3 KlZap 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0007/08 PS III. Pozemní stavitelství III. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0059/02 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0075/01 RS I. Realizace staveb I. 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 225-0084/01 RV Řízení výstavby 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 228-0203/05 SSKII Statika stavebních konstrukcí II 3 KlZap 0+0 4 čeština
Výběr v OSP 224-0202/02 ZS Zakládání staveb 3 ZaZk 2+3 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0713/01 Logika a vědecké myšlení 3 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0221/01 MNGEU Moderní management v EU 3 ZaZk 3+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 3 Za 0+2 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0036/09 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0038/02 PS IV Pozemní stavitelství IV. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0082/01 RaPR Realizace a příprava rekonstrukcí 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 225-0081/01 RS II. Realizace staveb II. 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 225-0077/01 SPPR I. Specializovaný projekt I. 3 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 229-0154/04 TZB Technická zařízení budov 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0071/01 VTPRS Výpočetní technika při přípravě a realizaci staveb 3 KlZap 2+0 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0221/01 MNGEU Moderní management v EU 3 ZaZk 3+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz 3 Za 0+1 t 0 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0109/02 FAST Dřevěné a ocelové konstrukce 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0076/01 EKRV Ekonomika a řízení výroby 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 227-0903/01 IS Inženýrské stavby 4 KlZap 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 222-0230/01 KCN Kalkulace cen a nákladů 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0073/01 RMS Realizace montovaných staveb 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0074/01 RS III. Realizace staveb III 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 225-0078/01 SPPR II. Specializovaný projekt II. 4 Za 0+4 5 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0079/01 BcP Bakalářská práce 4 Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 222-0232/01 BPaŽP Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí 4 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 222-0206/04 PPvV Právní předpisy ve výstavbě 4 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 222-0231/01 PŘIV Příprava a řízení investiční výstavby 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 227-0902/01 RDaLS Realizace dopravních a liniových staveb 4 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 223-0153/01 ŘJVP Řízení jakosti a výrobního procesu 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0211/02 TI Technická infrastruktura 4 KlZap 2+0 4 čeština