Studijní plán – FAST / B3607 / 3607R042 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programB3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607R042 – Dopravní inženýrství
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0276/02 BcDg Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 730-0005/03 FAST Chemie 1 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 712-0101/08 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0301/08 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0266/02 BcM1 Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 711-0605/14 sociologie Sociologie 1 Za 12 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 223-0116/03 SH Stavební hmoty 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 226-0101/02 ZSA Základy stavitelství a architektury 1 KlZap 14+0 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0212/01 FYZ Fyzika 1 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0102/08 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0302/08 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0267/02 BcM2 Matematika II 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 205-0201/01 PC Počítačové praktikum 1 KlZap 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0064/02 PS I. Pozemní stavitelství I. 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0501/10 PSYCH-1 Psychologie I. 1 Za 12 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 228-0201/02 SS Stavební statika 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0213/01 FM Fyzikální měření 2 KlZap 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0029/19 G Geologie 2 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0506/08 IPK Interpersonální komunikace 2 Za 8 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0103/04 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/08 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0268/02 BcM3 Matematika III 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 229-0101/01 PSt Prostředí staveb 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 228-0204/02 PP Pružnost a plasticita 2 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 205-0202/01 SPP Systémy podpory projektování 2 KlZap 0 h/s+12 h/s 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0004/09 G Geodézie 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0104/06 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/06 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 224-0201/01 MH&Z Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 225-0066/01 PS II. Pozemní stavitelství II. 2 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 228-0202/02 SSKI Statika stavebních konstrukcí I 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0022/05 TCG Terénní cvičení z geodézie 2 Za 24 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 714-0286/02 BcVTA Výpočetní technika a algoritmy 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 114-0340/02 ZTE Základy tržní ekonomiky 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 221-0926/02 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí 2 KlZap 12 h/s+0 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0955/01 BKD Betonové konstrukce dopravních staveb 3 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 342-0492/01 DI I Dopravní inženýrství I 3 KlZap 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 342-0491/01 MaED Management a ekonomika dopravy 3 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 227-0202/01 SS Silniční stavitelství 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 228-0203/09 SSKII Statika stavebních konstrukcí II 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 222-0235/01 TypDS Typologie objektů dopravních staveb 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 227-0201/01 CDV Zakládání, technologie, opravy a údržba silničních staveb 3 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0206/01 PD Psychologie v dopravě 3 Za 12 h/s+0 h/s 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0234/01 OTP2 Bezbariérovost v dopravě 3 KlZap 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 227-0203/01 DI2 Dopravní inženýrství II. 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0233/01 DopU Dopravní urbanismus 3 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 342-0493/01 MHD Městská hromadná doprava 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 227-0204/01 MK Místní komunikace 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 221-0956/01 OKDS Ocelové konstrukce dopravních staveb 3 ZaZk 14+0 5 čeština
Výběr v OSP 227-0205/01 SWvD Software v dopravě 3 Za 0+16 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0490/01 DG Dopravní geografie 3 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0213/01 CDV Doprava a životní prostředí 4 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 342-0494/01 DTel Dopravní telematika 4 KlZap 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 227-0210/01 CDV Dopravní značení a organizace dopravy 4 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 548-0058/07 GIT Geoinformační technologie 4 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 227-0216/01 KDM Kolejová doprava ve městech 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 227-0212/01 K Křižovatky 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 227-0214/01 Proj Projekt 4 Za 0+16 h/s 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0215/01 CDV Automatická detekce dopravních přestupků 4 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 227-0219/01 BP Bakalářská práce 4 Za 0+30 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 227-0217/01 CDV Bezpečnost pozemních komunikací 4 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 227-0211/01 ISHD Integrované systémy hromadné dopravy 4 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 227-0218/01 LD Legislativa v dopravě 4 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 224-0236/01 TSBP Tunelové stavby a bezpečnost provozu 4 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 222-0236/01 ÚPaSZ Územní plánování a ÚPD, stavební zákon 4 Za 0+10 h/s 3 čeština