Studijní plán – FAST / B3651 / 3647R018 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programB3651 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3647R018 – Městské stavitelství a inženýrství
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Městské stavitelství a inženýrství (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 205-0203/01 PPP Počítačová podpora projektování 3 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 225-0007/05 PS III. Pozemní stavitelství III. 3 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 221-0059/06 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) 3 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 228-0203/02 SSKII Statika stavebních konstrukcí II 3 KlZap 16+0 4 čeština
Výběr v OSP 222-0214/01 TypBOS Typologie bytových a občanských staveb 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 224-0202/01 ZS Zakládání staveb 3 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0201/01 ZAU Základy architektury a urbanismu 3 KlZap 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 223-0002/03 DS Demolice staveb 3 KlZap 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 227-0052/01 DaHS Dopravní a hydrotechnické stavby 3 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 228-0205/02 PPSV Počítačová podpora statických výpočtů 3 KlZap 0+12 2 čeština
Výběr v OSP 222-0202/01 PrůmS Průmyslové stavby 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 221-0927/02 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí 3 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0209/01 SZVO Stavby pro zásobování vodou a odkanalizování 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 225-0010/01 TRV Technologie a řízení výstavby 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 548-0058/05 GIT Geoinformační technologie 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 221-0933/01 KSS Konstrukční systémy staveb 4 ZaZk 18+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0205/01 OVS Organizace veřejné správy 4 ZaZk 16 t+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0215/01 Pro I Projekt I. 4 KlZap 0+16 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 229-0154/02 TZB Technická zařízení budov 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0204/01 ÚP Územní plánování 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0216/01 BP Bakalářská práce 4 Za 0+30 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 222-0207/01 EMS Ekonomika a management ve stavebnictví 4 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 205-0204/01 PPPII Počítačová podpora projektování II. 4 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 222-0206/02 PPvV Právní předpisy ve výstavbě 4 KlZap 12 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 222-0208/01 ROS Rozpočtování a oceňování staveb 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0217/01 SZE Stavby pro zásobování energiemi 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština