Studijní plán – FAST / B3651 / 3647R018 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programB3651 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3647R018 – Městské stavitelství a inženýrství
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0058/05 GIT Geoinformační technologie 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 221-0933/01 KSS Konstrukční systémy staveb 4 ZaZk 18+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0205/01 OVS Organizace veřejné správy 4 ZaZk 16 t+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0215/01 Pro I Projekt I. 4 KlZap 0+16 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 229-0154/02 TZB Technická zařízení budov 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0204/01 ÚP Územní plánování 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0216/01 BP Bakalářská práce 4 Za 0+30 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 222-0207/01 EMS Ekonomika a management ve stavebnictví 4 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 205-0204/01 PPPII Počítačová podpora projektování II. 4 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 222-0206/02 PPvV Právní předpisy ve výstavbě 4 KlZap 12 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 222-0208/01 ROS Rozpočtování a oceňování staveb 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0217/01 SZE Stavby pro zásobování energiemi 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština