Studijní plán – FAST / M3607 / 3607T006 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programM3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T006 – Geotechnické a podzemní stavitelství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0003/01 DM Důlní měřictví 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0115/01 Horninové inženýrství v geotechnice 3 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 544-0066/01 TCDM Terénní cvičení z důlního měřictví 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 224-0092/01 Terénní cvičení z rozpojování hornin 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 224-0019/01 - Trhací práce a rozpojování hornin 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0204/01 FV Fyzika výbuchu 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 730-0009/01 FAST Chemie výbušnin 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 205-0002/04 PPPI Počítačová podpora projektování I. 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 228-0005/02 Pružnost a plasticita II 3 ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP 225-0012/01 Semestrální projekt ze stavitelství 3 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 223-0020/03 Technologie betonu a maltovin 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0203/01 Teoretická mechanika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0479/04 ZP Základy práva 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 347-0011/04 Základy strojnictví 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 3 Za 0+1 t 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0484/06 IGHG Inženýrská geologie a hydrogeologie 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0059/02 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0016/02 Ražení a vyztužování podzemních děl 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 541-0549/01 FAST Terénní cvičení z inženýrské geologie 3 Za 0+1 t 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0012/01 DLNS Dobývání ložisek nerostných surovin 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 228-0006/01 Dynamika stavebních konstrukcí 3 ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP 541-0550/01 FAST Geotechnický průzkum 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0404/01 OOP Občanské a obchodní právo 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 205-0003/04 PPPII Počítačová podpora projektování II. 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 541-0037/01 RG Regionální geologie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0487/01 SGVP Speciální geotechnické vrtné práce 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 452-0203/01 SE Stavební elektrotechnika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 3 ZaZk 0+1 t 0 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0485/02 GHD Geohydrodynamika 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0024/01 - Úprava vlastností hornin a zemin 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0023/01 - Zakládání staveb 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0048/01 GI Geomateriálové inženýrství 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 224-0010/01 Hloubení jam a šachtic 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0032/01 Projektování odstřelů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0519/01 PsOR Psychologie organizace a řízení 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 224-0083/01 Silniční a železniční laboratoř 4 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 542-0352/02 SBL Stavební a báňská legislativa 4 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 542-0372/01 VaZ Větrání a záchranářství 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 223-0025/01 Vodní stavitelství 4 ZaZk 3+2 5 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0037/01 BKZ Betonové konstrukce a základy 4 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 227-0019/01 Dopravní stavitelství 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0037/01 - Oborová exkurze 4 ZaZk 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 224-0013/01 OP Oborová praxe 4 ZaZk 0+4 t 0 čeština
Výběr v OSP 227-0011/01 ODK Ocelové a dřevěné konstrukce 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0041/01 AG Aplikovaná geonika 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0031/01 Destrukční a speciální trhací práce 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0512/01 GFAGT Geofyzika a její aplikace v geotechnice 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 541-0093/01 FAST Geotechnická hydrologie 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0007/01 GM Geotechnický monitoring 4 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 224-0021/01 GSkl Geotechnika skládek 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0062/01 Modelování v geotechnice 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 223-0008/01 Projektování a výstavba dolů 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 344-0099/01 SSR Stroje pro stavitelství a ražení 4 ZaZk 2+2 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0351/04 EKMNG Ekonomika a management 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 224-0006/01 GS Geotechnické stavby 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 224-0011/01 MPS Mechanika podzemních konstrukcí 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 224-0014/01 PS Podzemní stavitelství 5 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 224-0122/01 Seminář k diplomové práci I. 5 Za 0+1 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0121/01 Automatizované systémy projektování 5 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 225-0025/01 Ekologie pozemních a průmyslových staveb 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0047/01 - Enviromentální geotechnika 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0005/01 OŽP Ochrana životního prostředí 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0075/01 Ražení ve složitých podmínkách 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 223-0014/05 Řízení jakosti a výrobního procesu 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 224-0086/03 SGS Statika geotechnických staveb 5 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 224-0090/01 Škodlivé účinky výbuchu 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0103/03 ZSP Zakládání ve složitých podmínkách 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0104/01 - Zkoušení a diagnostika geotechnologie staveb 5 ZaZk 2+2 4 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0025/01 Předdiplomní praxe 5 ZaZk 0+8 t 30 čeština
Výběr v OSP 224-0123/01 -- Seminář k diplomové práci II. 5 Za 0+3 0 čeština