Studijní plán – FAST / M3607 / 3607T006 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programM3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T006 – Geotechnické a podzemní stavitelství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0485/02 GHD Geohydrodynamika 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0024/01 - Úprava vlastností hornin a zemin 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0023/01 - Zakládání staveb 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0048/01 GI Geomateriálové inženýrství 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 224-0010/01 Hloubení jam a šachtic 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 205-0111/01 PC-N1 PC-Allplan I. 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 205-0115/01 PC-S1 PC-ANSYS I. 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 205-0112/01 PC-A1 PC-ArchiCAD I. 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 205-0113/01 PC-C1 PC-CADKON I. 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 205-0114/01 PC-M1 PC-MicroStation I. 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 224-0032/01 Projektování odstřelů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0519/01 PsOR Psychologie organizace a řízení 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 224-0083/01 Silniční a železniční laboratoř 4 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 542-0352/02 SBL Stavební a báňská legislativa 4 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 542-0372/01 VaZ Větrání a záchranářství 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 223-0025/01 Vodní stavitelství 4 ZaZk 3+2 5 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0037/01 BKZ Betonové konstrukce a základy 4 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 227-0019/01 Dopravní stavitelství 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0037/01 - Oborová exkurze 4 ZaZk 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 224-0013/01 OP Oborová praxe 4 ZaZk 0+4 t 0 čeština
Výběr v OSP 221-0008/02 ODK-Bc Ocelové a dřevěné konstrukce (Bc) 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0041/01 AG Aplikovaná geonika 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0031/01 Destrukční a speciální trhací práce 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0512/01 GFAGT Geofyzika a její aplikace v geotechnice 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 541-0093/01 FAST Geotechnická hydrologie 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0007/01 GM Geotechnický monitoring 4 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 224-0021/01 GSkl Geotechnika skládek 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0062/01 Modelování v geotechnice 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 205-0121/01 PC-A2 PC-Allplan II. 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 205-0125/01 PC-S2 PC-ANSYS II. 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 205-0122/01 PC-A2 PC-ArchiCAD II. 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 205-0123/01 PC-C2 PC-CADKON II. 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 205-0124/01 PC-M2 PC-MicroStation II. 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 223-0008/01 Projektování a výstavba dolů 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 344-0099/01 SSR Stroje pro stavitelství a ražení 4 ZaZk 2+2 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0351/04 EKMNG Ekonomika a management 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 224-0006/01 GS Geotechnické stavby 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 224-0011/01 MPS Mechanika podzemních konstrukcí 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 224-0014/01 PS Podzemní stavitelství 5 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 224-0122/01 Seminář k diplomové práci I. 5 Za 0+1 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0121/01 Automatizované systémy projektování 5 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 225-0025/01 Ekologie pozemních a průmyslových staveb 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0047/01 - Enviromentální geotechnika 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0005/01 OŽP Ochrana životního prostředí 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0075/01 Ražení ve složitých podmínkách 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 223-0014/05 Řízení jakosti a výrobního procesu 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 224-0086/03 SGS Statika geotechnických staveb 5 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 224-0090/01 Škodlivé účinky výbuchu 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0103/03 ZSP Zakládání ve složitých podmínkách 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0104/01 - Zkoušení a diagnostika geotechnologie staveb 5 ZaZk 2+2 4 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0025/01 Předdiplomní praxe 5 ZaZk 0+8 t 30 čeština
Výběr v OSP 224-0123/01 -- Seminář k diplomové práci II. 5 Za 0+3 0 čeština