Studijní plán – FAST / M3607 / 3607T013 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2000/2001Studijní programM3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T013 – Městské stavitelství a inženýrství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0008/01 Geotechnika 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0484/01 IGHG Inženýrská geologie a hydrogeologie 3 ZaZk 3+2 7 čeština
Výběr v OSP 225-0007/02 PS III. Pozemní stavitelství III. 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0070/01 PS Průmyslové stavby 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0019/01 UR Urbanismus 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0009/02 OPC Ovládání počítačů 3 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 223-0013/01 PSII Prostředí staveb II. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0514/01 Psychologie práce a organizace 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 223-0020/03 Technologie betonu a maltovin 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0019/02 - Trhací práce a rozpojování hornin 3 ZaZk 3+2 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0059/02 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0050/01 SZE Stavby pro zásobování energiemi a elektřinou 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0051/01 SVK Stavby pro zásobování vodou a odkanaliz. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 223-0002/02 DS Demolice staveb 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 227-0011/02 ODK Ocelové a dřevěné konstrukce 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 225-0009/01 SP Semestrální projekt 3 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 452-0204/01 MSI Stavební elektrotechnika 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0019/02 Využívání počítačů ve stavebnictví 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 347-0011/04 Základy strojnictví 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 3 ZaZk 0+1 t 0 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0018/02 Dopravní inženýrství 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 222-0067/01 FAST Typologie staveb I 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0022/01 Úvod do architektury 4 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 222-0026/05 ÚP Územní plánování 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0023/03 - Zakládání staveb 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0031/02 Automatizované systémy projektování 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0036/01 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0003/02 ES Ekologické stavby 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 222-0013/01 PaEM Provoz města a jeho ekonomie 4 Za 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0608/02 Sociologie urbanismu 4 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 344-0082/02 SS Stavební stroje 4 Za 0+2 2 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0039/01 IP Investiční procesy 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0009/01 OP Oborová praxe 4 Za 0+4 t 0 čeština
Výběr v OSP 224-0068/02 Podzemní a geotechnické stavby 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 225-0015/01 FAST Technické zařízení budov 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0068/01 FAST Typologie staveb II 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0285/01 Bezpečnost práce ve stavebnictví 4 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0406/01 ObP Obchodní právo 4 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 222-0036/01 praxe Odborná exkurze 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 223-0009/01 Projekt.a výstavba podzemních děl a dolů 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0040/02 FAST Regenerace průmyslových ploch 4 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 222-0046/01 * Rekonstrukce a sanace obytných a historických staveb 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0112/01 SNPÚ Stavby na poddolovaném území 4 ZaZk 2+2 4 čeština