Studijní plán – FAST / M3607 / 3607T013 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programM3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T013 – Městské stavitelství a inženýrství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0008/01 Geotechnika 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0484/04 IGHG Inženýrská geologie a hydrogeologie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0007/01 PS III. Pozemní stavitelství III. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0070/01 PS Průmyslové stavby 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0019/01 UR Urbanismus 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0571/01 R3a/I-MT Jazyk ruský 3a/I pro GMT - začátečnická úroveň 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 205-0002/02 PPPI Počítačová podpora projektování I. 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 223-0013/01 PSII Prostředí staveb II. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 228-0005/01 Pružnost a plasticita II 3 ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP 223-0020/03 Technologie betonu a maltovin 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0019/02 - Trhací práce a rozpojování hornin 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0971/01 F2a/I (3) Jazyk francouzský 2a,3a/I 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 3 Za 0+1 t 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0015/03 DS Dopravní stavby 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0059/02 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0050/01 SZE Stavby pro zásobování energiemi a elektřinou 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0051/01 SVK Stavby pro zásobování vodou a odkanaliz. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 223-0002/02 DS Demolice staveb 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-0572/01 R3a/II-MT Jazyk ruský 3a/II pro GMT - začátečnická úroveň 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 221-0008/01 ODK-Bc Ocelové a dřevěné konstrukce (Bc) 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 205-0003/02 PPPII Počítačová podpora projektování II. 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 225-0009/01 SP Semestrální projekt 3 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 452-0204/01 MSI Stavební elektrotechnika 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 347-0011/04 Základy strojnictví 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0972/01 F2a/II (3) Jazyk francouzský 2a,3a/II 3 Za 0+2 2 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0018/02 Dopravní inženýrství 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 222-0067/01 FAST Typologie staveb I 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0022/01 Úvod do architektury 4 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 222-0026/05 ÚP Územní plánování 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0023/03 - Zakládání staveb 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0036/01 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0003/02 ES Ekologické stavby 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 205-0111/01 PC-N1 PC-Allplan I. 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 205-0115/01 PC-S1 PC-ANSYS I. 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 205-0112/01 PC-A1 PC-ArchiCAD I. 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 205-0113/01 PC-C1 PC-CADKON I. 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 205-0114/01 PC-M1 PC-MicroStation I. 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 222-0013/01 PaEM Provoz města a jeho ekonomie 4 Za 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0608/01 Sociologie urbanismu 4 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 344-0082/02 SS Stavební stroje 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0002/02 ZVK Zimní výcvikový kurz 4 Za 0+1 t 0 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0039/01 IP Investiční procesy 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0084/01 PRAX Oborová praxe 4 Za 0+4 t 0 čeština
Výběr v OSP 222-0036/01 praxe Odborná exkurze 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 224-0068/02 Podzemní a geotechnické stavby 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 225-0008/01 TZBS I. Technická zařízení budov a staveb I. (tzbs - I.) 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0068/01 FAST Typologie staveb II 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0351/01 FAST Bezpečnost práce ve stavebnictví 4 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 711-0406/05 ObP Obchodní právo 4 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 205-0121/01 PC-A2 PC-Allplan II. 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 205-0125/01 PC-S2 PC-ANSYS II. 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 205-0122/01 PC-A2 PC-ArchiCAD II. 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 205-0123/01 PC-C2 PC-CADKON II. 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 205-0124/01 PC-M2 PC-MicroStation II. 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 223-0009/01 Projekt.a výstavba podzemních děl a dolů 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0040/02 FAST Regenerace průmyslových ploch 4 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 222-0046/01 * Rekonstrukce a sanace obytných a historických staveb 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0112/01 SNPÚ Stavby na poddolovaném území 4 ZaZk 2+2 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0001/01 AKaR Architektura krajiny a rekreace 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 222-0037/01 EIF Efektivnost investic a jejich financování 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 030-0401/01 PBS Požární bezpečnost staveb 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0044/02 POS Příprava a organizace staveb 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0080/01 DP1 Seminář k diplomové práci I 5 Za 0+1 0 čeština
Výběr v OSP 224-0098/01 Ukládání a zneškodňování odpadů 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0082/01 ASPR Automatizované systémy projektování 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 222-0038/04 IS Informační systémy 5 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 222-0078/02 FAST Legislativa ve výstavbě 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 222-0047/04 RO Rozpočtování a oceňování staveb 5 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 223-0014/03 Řízení jakosti a výrobního procesu 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0002/01 TZB Tech.zaříz. bud. a staveb II. (tzb - II.) 5 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0023/01 Dem Úvod do demografie 5 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 223-0024/01 VS Vodní stavby 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0428/01 ZPPSZ Základy pracovního práva a práva sociál.zabezpečení 5 Za 0+2 2 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0072/01 FAST Organizace a funkce státní správy a samosprávy 5 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 222-0042/01 PrP Prostorové plánování 5 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 222-0062/04 PP Předdiplomní praxe 5 Za 0+4 t 26 čeština
Výběr v OSP 222-0081/01 SDP2 Seminář k diplomové práci II 5 Za 0+3 0 čeština