Studijní plán – FAST / M3608 / 3607T002 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programM3608 – Pozemní stavby a architektura
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T002 – Dopravní stavitelství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0108/01 Horninové inženýrství v dopravním stavitelství 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 228-0005/02 Pružnost a plasticita II 3 ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP 225-0013/01 Samostatný projekt ze stavitelství 3 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 224-0023/01 - Zakládání staveb 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0018/01 Dopravní inženýrství 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0485/01 GHD Geohydrodynamika 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 205-0002/05 PPPI Počítačová podpora projektování I. 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 225-0007/01 PS III. Pozemní stavitelství III. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0003/02 Rozpojování hornin 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0020/02 Technologie betonu a maltovin 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0479/04 ZP Základy práva 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 347-0011/04 Základy strojnictví 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 3 Za 0+1 t 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 228-0006/02 Dynamika stavebních konstrukcí 3 ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP 541-0484/07 IGHG Inženýrská geologie a hydrogeologie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0059/02 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 227-0016/01 FAST Silniční stavitelství 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 227-0041/01 FAST Terénní cvičení ze silničního stavitelství 3 Za 0+1 t 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0202/06 DL Dobývání ložisek 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 541-0550/01 FAST Geotechnický průzkum 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0404/01 OOP Občanské a obchodní právo 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 205-0003/05 PPPII Počítačová podpora projektování II. 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 224-0083/01 Silniční a železniční laboratoř 3 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 452-0203/01 SE Stavební elektrotechnika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 3 ZaZk 0+1 t 0 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0036/02 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 224-0006/04 GS Geotechnické stavby 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 227-0037/01 Semestrální projekt ze silničního stavitelství 4 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 227-0035/01 Železniční stavitelství 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0040/01 DK Dřevěné konstrukce 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0048/01 GI Geomateriálové inženýrství 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 227-0028/01 Mechanika silničního a železničního spodku 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 227-0027/01 Městské komunikace a křižovatky 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0518/01 PSvD Psychologie v dopravě 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 223-0025/01 Vodní stavitelství 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0084/01 ZSP Základové konstrukce a stavby na poddolovaném území 4 ZaZk 2+2 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0036/01 FAST Betonové mosty 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 227-0039/01 DINF Dopravní infrastruktura 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 227-0002/01 Oborová exkurze 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 227-0044/01 Oborová praxe 4 Za 0+4 t 0 čeština
Výběr v OSP 221-0043/02 OK Ocelové konstrukce 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 227-0025/01 Semestrální projekt ze železničního stavitelství 4 KlZap 0+4 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0021/01 GSkl Geotechnika skládek 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 227-0022/03 Stavby pro dopravu kapalin a plynů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 228-0007/01 Teorie spolehlivosti 4 ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP 224-0103/01 ZSP Zakládání ve složitých podmínkách 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 227-0029/01 Železniční stanice a uzly 4 ZaZk 2+2 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0040/01 Mechanizace a organizace výstavby dopravních staveb 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0120/01 OM Ocelové mosty 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0014/02 PS Podzemní stavitelství 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0121/01 Sem Pr M Semestrální projekt z mostních staveb 5 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 227-0042/01 Seminář k diplomové práci I. 5 KlZap 0+1 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0041/01 AG Aplikovaná geonika 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 227-0034/01 Automatizace projektování v dopravním stavitelství 5 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 545-0351/05 EKMNG Ekonomika a management 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 227-0032/01 Městská hromadná doprava 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0045/01 PSaŘ Příprava staveb a stavebního řízení 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 223-0014/06 Řízení jakosti a výrobního procesu 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0086/01 SGS Statika geotechnických staveb 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 227-0033/01 Stavba letišť 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 222-0052/01 StL Stavební legislativa 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 228-0008/01 Teorie spolehlivosti - vybrané kapitoly 5 ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP 222-0056/01 ÚPaU Územní plánování a urbanismus 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0002/02 ZVK Zimní výcvikový kurz 5 Za 0+1 t 0 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0021/01 Předdiplomní praxe 5 ZaZk 0+8 t 30 čeština
Výběr v OSP 227-0043/01 FAST Seminář k diplomové práci II. 5 ZaZk 0+3 0 čeština