Studijní plán – FAST / M3608 / 3607T016 / - / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programM3608 - Pozemní stavby a architektura
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T016 - Průmyslové a pozemní stavitelství
Typ studiamagisterskéSpecializace -
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0002/01 TZB Tech.zaříz. bud. a staveb II. (tzb - II.) 3 KlZap 16 h/s+0 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0003/05 BK (Mgr.) Betonové konstrukce (Mgr.) 5 KlZap 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 221-0040/02 DK Dřevěné konstrukce 5 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 225-0063/01 PIa Projekt Ia. 5 ZaZk 0+20 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 221-0112/02 SNPÚ Stavby na poddolovaném území 5 ZaZk 16 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 225-0010/03 TRV Technologie a řízení výstavby 5 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0061/01 ASP I. Automatizované systémy projektování I. 5 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 222-0007/02 IS Inženýrské sítě 5 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 222-0047/05 RO Rozpočtování a oceňování staveb 5 Za 12 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 221-0081/02 VSOK Vybrané statě z ocelových konstrukcí 5 KlZap 12 h/s+0 3 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0401/02 PBS Požární bezpečnost staveb 5 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0060/01 FAST Projekt II. (průmyslové a občanské stavby) 5 ZaZk 0+20 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 225-0021/02 Seminář ke specializovanému projektu II. 5 ZaZk 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 224-0098/03 Ukládání a zneškodňování odpadů 5 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 227-0014/02 Vodní a dopravní stavby 5 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0062/01 ASP II. Automatizované systémy projektování II. 5 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 221-0910/02 PRB Předpjatý beton 5 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 223-0014/07 Řízení jakosti a výrobního procesu 5 KlZap 12 h/s+0 2 čeština

11. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0037/04 EIF Efektivnost investic a jejich financování 6 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 221-0051/02 FAST Poruchy a rekonstrukce 6 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0067/01 Projekt IIa 6 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0044/03 POS Příprava a organizace staveb 6 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 221-0078/03 Údržba a rekonstrukce průmyslových objektů 6 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 222-0026/17 ÚP Územní plánování 6 Za 16 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0065/01 Teorie spolehlivosti 6 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 222-0069/03 FAST Základy architektury a urbanismu 6 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština

12. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0351/01 FAST Bezpečnost práce ve stavebnictví 6 KlZap 13 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 225-0068/01 DP Diplomová práce 6 ZaZk 0+81 h/s 20 čeština
Výběr v OSP 542-0352/03 SBL Stavební a báňská legislativa 6 Za 14 h/s+0 3 čeština