Studijní plán – FAST / M3608 / 3607T016 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programM3608 – Pozemní stavby a architektura
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T016 – Průmyslové a pozemní stavitelství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0008/01 Geotechnika 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 225-0007/01 PS III. Pozemní stavitelství III. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 223-0013/01 PSII Prostředí staveb II. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 228-0005/02 Pružnost a plasticita II 3 ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP 221-0059/01 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 225-0008/01 TZBS I. Technická zařízení budov a staveb I. (tzbs - I.) 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 205-0002/01 PPPI Počítačová podpora projektování I. 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 228-0009/01 SSKIII Statika stavebních konstrukcí III 3 ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP 222-0067/01 FAST Typologie staveb I 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0069/01 FAST Základy architektury a urbanismu 3 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0479/04 ZP Základy práva 3 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 3 Za 0+1 t 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0036/01 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 225-0011/02 Obvodové pláště a zastřešení 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0060/01 POK Prvky ocelových konstrukcí 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0002/01 TZB Tech.zaříz. bud. a staveb II. (tzb - II.) 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0010/01 TRV Technologie a řízení výstavby 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 228-0006/01 Dynamika stavebních konstrukcí 3 ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP 711-0404/01 OOP Občanské a obchodní právo 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 205-0003/01 PPPII Počítačová podpora projektování II. 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 222-0068/01 FAST Typologie staveb II 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0026/01 ÚP Územní plánování 3 KlZap 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 3 ZaZk 0+1 t 0 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0043/01 OK Ocelové konstrukce 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 225-0016/02 PaRek Poruchy a rekonstrukce 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0017/02 PRO I. Projekt I. 4 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 452-0205/01 TZB III Technická zařízení budov III 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0023/03 - Zakládání staveb 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 223-0037/01 FAST Akustika a osvětlení 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0519/01 PsOR Psychologie organizace a řízení 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 225-0019/02 FAST Speciální konstrukce průmyslových staveb 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 344-0082/03 SS Stavební stroje 4 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 228-0007/02 Teorie spolehlivosti 4 ZaZk 2+2 0 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0003/01 BK (Mgr.) Betonové konstrukce (Mgr.) 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0007/01 PRX Oborová praxe 4 Za 0+4 t 0 čeština
Výběr v OSP 221-0032/01 EXK Odborná exkurze 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 225-0030/01 OS Odborný seminář 4 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 224-0068/01 Podzemní a geotechnické stavby 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0017/03 PRO I. Projekt I. 4 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 225-0029/01 POS Příprava a organizace staveb 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0112/01 SNPÚ Stavby na poddolovaném území 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 223-0003/01 ES Ekologické stavby 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0061/01 PRB Předpjatý beton 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 222-0040/01 FAST Regenerace průmyslových ploch 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 452-0201/01 SE Stavební elektrotechnika 4 KlZap 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz 4 Za 0+1 t 0 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0015/01 DS Dopravní stavby 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0040/01 DK Dřevěné konstrukce 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0054/01 FAST Požární bezpečnost staveb 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0018/01 Projekt II. 5 KlZap 0+6 6 čeština
Výběr v OSP 222-0047/03 RO Rozpočtování a oceňování staveb 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 225-0034/01 SDP I. Seminář k diplomové práci I. 5 Za 0+1 0 čeština
Výběr v OSP 225-0021/01 Seminář ke specializovanému projektu II. 5 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0024/03 ASP Automatizované systémy projektování 5 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 542-0351/01 FAST Bezpečnost práce ve stavebnictví 5 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 222-0037/01 EIF Efektivnost investic a jejich financování 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0025/01 Ekologie pozemních a průmyslových staveb 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0007/01 IS Inženýrské sítě 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 223-0014/02 Řízení jakosti a výrobního procesu 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 542-0352/01 SBL Stavební a báňská legislativa 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 225-0022/01 FAST Údržba a rekonstrukce průmyslových objektů 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 224-0098/02 Ukládání a zneškodňování odpadů 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0081/01 VSOK Vybrané statě z ocelových konstrukcí 5 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0002/02 ZVK Zimní výcvikový kurz 5 Za 0+1 t 0 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0037/01 PP Předdiplomní praxe 5 Za 0+4 30 čeština
Výběr v OSP 225-0035/01 SDP II. Seminář k diplomové práci II. 5 Za 0+3 0 čeština