Studijní plán – FAST / M3608 / 3607T021 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2000/2001Studijní programM3608 – Pozemní stavby a architektura
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T021 – Stavební hmoty a diagnostika staveb
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0008/01 Geotechnika 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 730-0007/01 FAST Chemie stavebních látek 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0046/02 Počítačová podpora projektování I. 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 225-0007/02 PS III. Pozemní stavitelství III. 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0059/01 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0010/01 MsM Manipulace s materiálem 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 223-0013/01 PSII Prostředí staveb II. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0413/01 TP Teorie práva 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 542-0734/01 TÚSS Těžba a úprava stavebních surovin 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 3 Za 0+1 t 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0036/01 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 227-0015/01 DS Dopravní stavby 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0484/01 IGHG Inženýrská geologie a hydrogeologie 3 ZaZk 3+2 7 čeština
Výběr v OSP 221-0060/01 POK Prvky ocelových konstrukcí 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 452-0202/01 SE Stavební elektrotechnika 3 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 223-0035/01 Izolační materiály 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 635-0084/01 KM Keramické materiály 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0404/01 OOP Občanské a obchodní právo 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 221-0047/02 Počítačová podpora projektování II. 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 223-0006/01 Pojivové systémy 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0016/01 Ražení a vyztužování podzemních děl 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 344-0082/01 SS Stavební stroje 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 3 ZaZk 0+1 t 0 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0011/02 ODK Ocelové a dřevěné konstrukce 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0020/03 Technologie betonu a maltovin 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0093/01 Trhací a destrukční práce 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0023/03 - Zakládání staveb 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 635-0094/01 FAST Druhotné suroviny ve stavebnictví 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 223-0003/01 ES Ekologické stavby 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0048/01 GI Geomateriálové inženýrství 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 222-0006/01 IaIP Investice a investiční procesy 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 221-0048/02 PPP3 Počítačová podpora projektování III. 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 345-0077/01 FAST Povrchové úpravy stavebních materiálů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0586/01 PsPŘ Psychologie práce a řízení 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 222-0047/02 RO Rozpočtování a oceňování staveb 4 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 223-0019/02 Technická měření a diagnostika staveb 4 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 635-0093/01 FAST Tepelné zpracování stavebních materiálů 4 ZaZk 2+2 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 223-0001/02 Cementárny a cihelny 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 223-0038/01 Oborová exkurze 4 Za 0+1 d 0 čeština
Výběr v OSP 221-0112/01 SNPÚ Stavby na poddolovaném území 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0015/01 FAST Technické zařízení budov 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0028/02 ZSMV Zkoušení stavebních materiálů a výrobků 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0003/01 BK (Mgr.) Betonové konstrukce (Mgr.) 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0049/02 Počítačová podpora projektování IV. 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 224-0068/02 Podzemní a geotechnické stavby 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0008/02 Projektování a výstavba dolů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0045/01 PSaŘ Příprava staveb a stavebního řízení 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0419/01 SprTrp Správní a trestní právo 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 221-0074/01 TSAN Technologie sanací 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0055/01 Typologie staveb 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0392/01 FAST Větrání a bezpečnost práce 4 KlZap 2+2 4 čeština