Studijní plán – FAST / M3608 / 3607T021 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programM3608 – Pozemní stavby a architektura
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T021 – Stavební hmoty a diagnostika staveb
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0008/01 Geotechnika 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 730-0007/01 FAST Chemie stavebních látek 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0007/01 PS III. Pozemní stavitelství III. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0059/01 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0971/01 F2a/I (3) Jazyk francouzský 2a,3a/I 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0571/01 R3a/I-MT Jazyk ruský 3a/I pro GMT - začátečnická úroveň 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-0010/01 MsM Manipulace s materiálem 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 205-0002/03 PPPI Počítačová podpora projektování I. 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 223-0013/01 PSII Prostředí staveb II. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0003/01 Rozpojování hornin 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0734/01 TÚSS Těžba a úprava stavebních surovin 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0479/04 ZP Základy práva 3 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 3 Za 0+1 t 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0036/01 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 227-0015/01 DS Dopravní stavby 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0484/05 IGHG Inženýrská geologie a hydrogeologie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0060/01 POK Prvky ocelových konstrukcí 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 452-0202/01 SE Stavební elektrotechnika 3 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 223-0035/01 Izolační materiály 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0972/01 F2a/II (3) Jazyk francouzský 2a,3a/II 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0572/01 R3a/II-MT Jazyk ruský 3a/II pro GMT - začátečnická úroveň 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 635-0084/01 KM Keramické materiály 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0404/01 OOP Občanské a obchodní právo 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 205-0003/03 PPPII Počítačová podpora projektování II. 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 223-0006/01 Pojivové systémy 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0016/01 Ražení a vyztužování podzemních děl 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 344-0082/01 SS Stavební stroje 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 3 ZaZk 0+1 t 0 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0011/02 ODK Ocelové a dřevěné konstrukce 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0020/03 Technologie betonu a maltovin 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0093/01 Trhací a destrukční práce 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0023/03 - Zakládání staveb 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 635-0094/01 FAST Druhotné suroviny ve stavebnictví 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 223-0003/01 ES Ekologické stavby 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0048/01 GI Geomateriálové inženýrství 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 222-0006/01 IaIP Investice a investiční procesy 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 345-0077/01 FAST Povrchové úpravy stavebních materiálů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0519/01 PsOR Psychologie organizace a řízení 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 222-0047/02 RO Rozpočtování a oceňování staveb 4 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 223-0019/02 Technická měření a diagnostika staveb 4 ZaZk 2+3 5 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 223-0001/02 Cementárny a cihelny 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 223-0038/01 Oborová exkurze 4 Za 0+1 d 0 čeština
Výběr v OSP 223-0034/02 Oborová praxe 4 Za 0+4 t 0 čeština
Výběr v OSP 221-0112/01 SNPÚ Stavby na poddolovaném území 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0015/01 FAST Technické zařízení budov 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0028/02 ZSMV Zkoušení stavebních materiálů a výrobků 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0003/01 BK (Mgr.) Betonové konstrukce (Mgr.) 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0068/02 Podzemní a geotechnické stavby 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0008/02 Projektování a výstavba dolů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0083/01 PřS Příprava staveb 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0419/01 SprTrp Správní a trestní právo 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 221-0074/01 TSAN Technologie sanací 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0055/01 Typologie staveb 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0370/01 VaBP Větrání a bezpečnost práce 4 KlZap 2+2 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0351/01 FAST Bezpečnost práce ve stavebnictví 5 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 545-0351/04 EKMNG Ekonomika a management 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 547-0054/01 FAST Požární bezpečnost staveb 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 223-0047/01 Seminář k diplomové práci I 5 Za 0+1 0 čeština
Výběr v OSP 223-0021/02 Technologie stavebních dílců 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 225-0031/01 FAST TZB (vytápění a vzduchotechnika) 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0002/05 AaRPK Asanace a rekultivace průmyslové krajiny 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 223-0049/01 Automatizované systémy projektování 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 225-0025/01 Ekologie pozemních a průmyslových staveb 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0371/01 Hornická legislativa 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 545-0102/01 IS Informační systémy 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 223-0014/04 Řízení jakosti a výrobního procesu 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0052/02 StL Stavební legislativa 5 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 542-0735/01 ŠPL Štěrkovny, pískovny, lomy 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 223-0022/01 Typologie dílců a technická normalizace 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0004/01 Ukládání a využití odpadů 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0002/02 ZVK Zimní výcvikový kurz 5 Za 0+1 t 0 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 223-0039/02 Předdiplomní praxe 5 Za 0+4 t 30 čeština
Výběr v OSP 223-0048/01 Seminář k diplomové práci II 5 Za 0+3 0 čeština