Studijní plán – FAST / M3608 / 3608T999 / - / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programM3608 – Pozemní stavby a architektura
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3608T999 – Společné studium FAST
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0241/01 DG Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 541-0029/08 G Geologie 1 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0101/04 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0301/04 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 714-0201/02 M1dlouha Matematika I 1 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 225-0004/03 US Úvod do stavitelství 1 KlZap 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 114-0016/02 ZTE Základy tržní ekonomiky I 1 Za 12 h/s+0 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0103/03 FIL Filozofie 1 Za 12 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 516-0201/01 Fyzika I 1 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 730-0005/02 FAST Chemie 1 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0102/04 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0302/04 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 714-0202/01 M2dlouha Matematika II 1 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0202/02 Fyzika II 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 712-0103/04 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/04 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 714-0203/02 M3dlouha Matematika III 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0005/02 FAST Pozemní stavitelství I. 2 ZaZk 12 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 711-0501/02 PSYCH-1 Psychologie I. 2 Za 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 223-0016/01 SH Stavební hmoty 2 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0251/01 VTA Výpočetní technika a algoritmy 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0104/04 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0304/04 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 714-0252/03 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0006/02 Pozemní stavitelství II. 2 ZaZk 12 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 223-0012/02 PS Prostředí staveb I. 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 221-0117/02 PAP1 Pružnost a plasticita I. 2 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 221-0016/02 Stavební statika 2 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0007/02 PS III. Pozemní stavitelství III. 3 ZaZk 12 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 223-0013/02 PSII Prostředí staveb II. 3 ZaZk 16 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 228-0002/02 SSK I Statika stavebních konstrukcí I 3 ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 225-0008/03 TZBS I. Technická zařízení budov a staveb I. (tzbs - I.) 3 ZaZk 16 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 205-0002/06 PPPI Počítačová podpora projektování I. 3 KlZap 0+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 711-0303/02 Polit Politologie 3 Za 12 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0586/02 PsPŘ Psychologie práce a řízení 3 Za 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 222-0067/02 FAST Typologie staveb I 3 Za 12 h/s+0 3 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0004/06 G Geodézie 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 224-0008/02 Geotechnika 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0011/02 Obvodové pláště a zastřešení 3 KlZap 8 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 228-0003/02 Statika stavebních konstrukcí ll 3 ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 225-0002/01 TZB Tech.zaříz. bud. a staveb II. (tzb - II.) 3 KlZap 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 544-0022/03 TCG Terénní cvičení z geodézie 3 Za 24 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 205-0003/06 PPPII Počítačová podpora projektování II. 3 KlZap 0+20 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 223-0020/04 Technologie betonu a maltovin 3 KlZap 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 222-0068/02 FAST Typologie staveb II 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština