Studijní plán – FAST / M3608 / 3608T999 / - / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programM3608 – Pozemní stavby a architektura
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3608T999 – Společné studium FAST
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0241/01 DG Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 541-0029/08 G Geologie 1 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0101/04 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0101/04 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0301/04 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0301/04 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 714-0201/02 M1dlouha Matematika I 1 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 225-0004/03 US Úvod do stavitelství 1 KlZap 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 114-0016/02 ZTE Základy tržní ekonomiky I 1 Za 12 h/s+0 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0103/05 FIL Filozofie 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 516-0201/01 Fyzika I 1 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 730-0005/01 FAST Chemie 1 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0102/04 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0102/04 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0302/04 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0302/04 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 714-0202/01 M2dlouha Matematika II 1 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 205-0001/01 PCP Počítačové praktikum 1 Za 0+12 h/s 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0202/02 Fyzika II 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 712-0103/04 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0103/04 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/04 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0303/04 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 714-0203/02 M3dlouha Matematika III 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0005/02 FAST Pozemní stavitelství I. 2 ZaZk 12 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 711-0501/01 PSYCH-1 Psychologie I. 2 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 223-0016/01 SH Stavební hmoty 2 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0251/01 VTA Výpočetní technika a algoritmy 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0104/04 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0104/04 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0304/04 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0304/04 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 714-0252/03 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0006/02 Pozemní stavitelství II. 2 ZaZk 12 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 223-0012/02 PS Prostředí staveb I. 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 228-0004/02 Pružnost a plasticita I 2 ZaZk 20 h/s+0 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0007/02 PS III. Pozemní stavitelství III. 3 ZaZk 12 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 223-0013/02 PSII Prostředí staveb II. 3 ZaZk 16 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 228-0002/02 SSK I Statika stavebních konstrukcí I 3 ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 225-0008/03 TZBS I. Technická zařízení budov a staveb I. (tzbs - I.) 3 ZaZk 16 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 205-0002/06 PPPI Počítačová podpora projektování I. 3 KlZap 0+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 711-0303/10 Polit Politologie 3 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0519/02 PsOR Psychologie organizace a řízení 3 Za 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 222-0067/02 FAST Typologie staveb I 3 Za 12 h/s+0 3 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0004/06 G Geodézie 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 224-0008/02 Geotechnika 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0011/02 Obvodové pláště a zastřešení 3 KlZap 8 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 228-0003/02 Statika stavebních konstrukcí ll 3 ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 225-0002/01 TZB Tech.zaříz. bud. a staveb II. (tzb - II.) 3 KlZap 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 544-0022/03 TCG Terénní cvičení z geodézie 3 Za 24 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 205-0003/06 PPPII Počítačová podpora projektování II. 3 KlZap 0+20 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 223-0020/04 Technologie betonu a maltovin 3 KlZap 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 222-0068/02 FAST Typologie staveb II 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 228-0005/03 Pružnost a plasticita II 4 ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 221-0059/05 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) 4 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 221-0060/02 POK Prvky ocelových konstrukcí 4 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 452-0205/02 TZB III Technická zařízení budov III 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 224-0023/04 - Zakládání staveb 4 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 223-0037/02 FAST Akustika a osvětlení 4 KlZap 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 223-0003/03 ES Ekologické stavby 4 Za 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 205-0004/06 PPP 3 Počítačová podpora projektování III. 4 KlZap 0+16 h/s 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0036/03 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) 4 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 221-0043/03 OK Ocelové konstrukce 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0030/02 OS Odborný seminář 4 ZaZk 0+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 224-0068/03 Podzemní a geotechnické stavby 4 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0017/04 PRO I. Projekt I. 4 ZaZk 0+20 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 228-0006/03 Dynamika stavebních konstrukcí 4 KlZap 16 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0082/02 OŽPvýst Ochrana ŽP výstavbou 4 Za 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 205-0005/06 PPP4 Počítačová podpora projektování IV. 4 KlZap 0+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 225-0019/03 FAST Speciální konstrukce průmyslových staveb 4 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 452-0204/02 MSI Stavební elektrotechnika 4 KlZap 12 h/s+0 3 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0003/05 BK (Mgr.) Betonové konstrukce (Mgr.) 5 KlZap 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 221-0040/02 DK Dřevěné konstrukce 5 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 225-0063/01 PIa Projekt Ia. 5 ZaZk 0+20 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 221-0112/02 SNPÚ Stavby na poddolovaném území 5 ZaZk 16 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 225-0010/03 TRV Technologie a řízení výstavby 5 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0061/01 ASP I. Automatizované systémy projektování I. 5 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 222-0007/02 IS Inženýrské sítě 5 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 222-0047/05 RO Rozpočtování a oceňování staveb 5 Za 12 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 221-0081/02 VSOK Vybrané statě z ocelových konstrukcí 5 KlZap 12 h/s+0 3 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0401/02 PBS Požární bezpečnost staveb 5 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0060/01 FAST Projekt II. (průmyslové a občanské stavby) 5 ZaZk 0+20 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 225-0021/02 Seminář ke specializovanému projektu II. 5 ZaZk 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 224-0098/03 Ukládání a zneškodňování odpadů 5 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 227-0014/02 Vodní a dopravní stavby 5 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0062/01 ASP II. Automatizované systémy projektování II. 5 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 221-0910/02 PRB Předpjatý beton 5 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 223-0014/07 Řízení jakosti a výrobního procesu 5 KlZap 12 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 221-0078/02 Údržba a rekonstrukce průmyslových objektů 5 Za 12 h/s+0 3 čeština