Studijní plán – FAST / M3608 / 3608T999 / - / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programM3608 - Pozemní stavby a architektura
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3608T999 - Společné studium FAST
Typ studiamagisterskéSpecializace -
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 228-0005/03 Pružnost a plasticita II 4 ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 221-0059/05 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) 4 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 221-0060/02 POK Prvky ocelových konstrukcí 4 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 452-0205/02 TZB III Technická zařízení budov III 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 224-0023/04 - Zakládání staveb 4 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 223-0037/02 FAST Akustika a osvětlení 4 KlZap 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 223-0003/03 ES Ekologické stavby 4 Za 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 205-0004/06 PPP 3 Počítačová podpora projektování III. 4 KlZap 0+16 h/s 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0036/03 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) 4 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 221-0043/03 OK Ocelové konstrukce 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0030/02 OS Odborný seminář 4 ZaZk 0+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 224-0068/03 Podzemní a geotechnické stavby 4 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0017/04 PRO I. Projekt I. 4 ZaZk 0+20 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 228-0006/03 Dynamika stavebních konstrukcí 4 KlZap 16 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0082/02 OŽPvýst Ochrana ŽP výstavbou 4 Za 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 205-0005/06 PPP4 Počítačová podpora projektování IV. 4 KlZap 0+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 225-0019/03 FAST Speciální konstrukce průmyslových staveb 4 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 452-0204/02 MSI Stavební elektrotechnika 4 KlZap 12 h/s+0 3 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0003/05 BK (Mgr.) Betonové konstrukce (Mgr.) 5 KlZap 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 221-0040/02 DK Dřevěné konstrukce 5 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 225-0063/01 PIa Projekt Ia. 5 ZaZk 0+20 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 221-0112/02 SNPÚ Stavby na poddolovaném území 5 ZaZk 16 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 225-0010/03 TRV Technologie a řízení výstavby 5 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0061/01 ASP I. Automatizované systémy projektování I. 5 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 222-0007/02 IS Inženýrské sítě 5 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 222-0047/05 RO Rozpočtování a oceňování staveb 5 Za 12 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 221-0081/02 VSOK Vybrané statě z ocelových konstrukcí 5 KlZap 12 h/s+0 3 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0401/02 PBS Požární bezpečnost staveb 5 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0060/01 FAST Projekt II. (průmyslové a občanské stavby) 5 ZaZk 0+20 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 225-0021/02 Seminář ke specializovanému projektu II. 5 ZaZk 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 224-0098/03 Ukládání a zneškodňování odpadů 5 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 227-0014/02 Vodní a dopravní stavby 5 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0062/01 ASP II. Automatizované systémy projektování II. 5 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 221-0910/02 PRB Předpjatý beton 5 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 223-0014/07 Řízení jakosti a výrobního procesu 5 KlZap 12 h/s+0 2 čeština

11. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0037/04 EIF Efektivnost investic a jejich financování 6 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 221-0051/02 FAST Poruchy a rekonstrukce 6 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0067/01 Projekt IIa 6 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0044/03 POS Příprava a organizace staveb 6 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 221-0078/03 Údržba a rekonstrukce průmyslových objektů 6 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 222-0026/17 ÚP Územní plánování 6 Za 16 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0065/01 Teorie spolehlivosti 6 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 222-0069/03 FAST Základy architektury a urbanismu 6 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština

12. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0351/01 FAST Bezpečnost práce ve stavebnictví 6 KlZap 13 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 225-0068/01 DP Diplomová práce 6 ZaZk 0+81 h/s 20 čeština
Výběr v OSP 542-0352/03 SBL Stavební a báňská legislativa 6 Za 14 h/s+0 3 čeština