Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T013 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T013 – Městské stavitelství a inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0303/01 IS Inženýrské sítě 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0313/01 KA Krajinná architektura 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0312/01 MM Matematické modelování 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0287/01 NMaS Numerické metody a statistika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0309/01 Pro I Projekt I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 222-0301/01 TypS Typologie staveb 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0302/01 ÚP Územní plánování 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0316/01 FM Facility management 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0003/08 BK (Mgr.) Betonové konstrukce (Mgr.) 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0306/01 InvP Investiční procesy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0945/02 KDK Kovové a dřevěné konstrukce 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0310/01 Pro II Projekt II. 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 222-0305/01 RPP Regenerace průmyslových ploch 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0304/01 Urb Urbanismus 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0308/01 UDS Urbanistická demografie a sociologie 1 KlZap 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0317/01 PPPaFM PPP a Facility management 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz 1 Za 0+1 t 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0307/01 DP Diplomový projekt 2 Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 225-0086/05 ORS Organizace a řízení staveb 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0201/01 EIA Posuzování vlivu staveb na ŽP 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0311/01 stavpr Stavební právo a právo EU 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0202/01 ZŘJS Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 2 ZaZk 2+2 5 čeština