Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T021 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T021 – Stavební hmoty a diagnostika staveb
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 635-0828/01 KerMat Keramické materiály 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 228-0302/01 MKP Metoda konečných prvků 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0287/01 NMaS Numerické metody a statistika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 223-0205/01 PI. Projekt I. 1 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 223-0204/01 SSM Speciální stavební materiály 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0735/02 ŠPL Štěrkovny, pískovny, lomy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0203/01 TSD Technologie stavebních dílců 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0003/08 BK (Mgr.) Betonové konstrukce (Mgr.) 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0208/01 DS Diagnostika staveb 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0945/06 KDK Kovové a dřevěné konstrukce 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0209/02 PII. Projekt II. 1 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 229-0220/01 PSt Prostředí staveb 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 223-0206/01 ST Silikátové technologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0207/01 ZSMV Zkoušení stavebních materiálů a výrobků 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz 1 Za 0+1 t 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 223-0212/01 DP Diplomový projekt 2 Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 225-0086/05 ORS Organizace a řízení staveb 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0201/01 EIA Posuzování vlivu staveb na ŽP 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0311/01 stavpr Stavební právo a právo EU 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0202/01 ZŘJS Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 2 ZaZk 2+2 5 čeština