Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T037 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T037 – Konstrukce staveb
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Konstrukce staveb (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0122/01 DS Dopravní stavby 1 ZaZk 14+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0090/01 KPS I. Konstrukce pozemních staveb I. 1 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 228-0302/01 MKP Metoda konečných prvků 1 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0287/02 NMaS Numerické metody a statistika 1 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 228-0303/01 PPII Pevnost a pružnost II 1 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 221-0948/01 PR1 Projekt I 1 ZaZk 0+12 2 čeština
Výběr v OSP 228-0301/01 SD Stavební dynamika 1 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 221-0003/08 BK (Mgr.) Betonové konstrukce (Mgr.) 1 ZaZk 16 h/s+0 d 5 čeština
Výběr v OSP 225-0091/01 KPS II. Konstrukce pozemních staveb II. 1 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 221-0945/06 KDK Kovové a dřevěné konstrukce 1 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 224-0229/01 P&GS Podzemní a geotechnické stavby 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 221-0949/01 PR2 Projekt II 1 ZaZk 0+12 2 čeština
Výběr v OSP 225-0070/02 TS Technologie staveb 1 KlZap 14+0 4 čeština
Výběr v OSP 222-0315/01 VS Vodohospodářské stavby 1 ZaZk 14 t+0 4 čeština
Výběr v OSP 221-0950/01 DPR Diplomový projekt 2 ZaZk 0+40 10 čeština
Výběr v OSP 225-0086/05 ORS Organizace a řízení staveb 2 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 223-0201/01 EIA Posuzování vlivu staveb na ŽP 2 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0311/01 stavpr Stavební právo a právo EU 2 KlZap 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 223-0202/01 ZŘJS Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 2 ZaZk 16+0 5 čeština