Studijní plán – FAST / P3607 / 3607V007 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programP3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607V007 – Hornické a podzemní stavitelství
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - 3607V007 Hornické a podz.st..-DS komb. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0301/01 DS Diagnostika staveb ZaZk 16 h/s+0 h/s 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0302/01 PD Projektování dolů ZaZk 14+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0906/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0303/01 SH Stavební hmoty ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0903/02 SM Stavební mechanika ZaZk 0+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0912/01 TRHPO Technologie ražení a hloubení podzemních objektů ZaZk 10 h/s+0 5 čeština

P - 3607V007 Hornické a podz.st..-DS komb. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/01 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština

V - 3607V007 Hornické a podz.st..-DS komb. (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0310/01 AO Analýza obrazu ve stavebnictví a geotechnice ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0904/01 AG Aplikovaná geomechanika ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0939/01 BKC-Dr. Betonové konstrukce ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0962/01 FAST Dokumentace staveb ZaZk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0304/01 DS Důlní stavby ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0305/01 ES Ekologické stavitelství ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0918/01 GGM Geotechnický a geofyzikální monitoring ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0915/01 GGS Geotechnika a geotechnické stavby ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0917/01 GSk Geotechnika skládek ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0949/02 FAST Investice a investiční procesy ZaZk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0952/01 KKPÚ Kovové konstrukce na poddolovaném území ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0922/01 KKVS-Dr. Kovové konstrukce-vybrané statě Zk 10 h/s+0 h/s 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0916/01 MPKDS Mechanika podzemních konstrukcí ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0908/01 HGF-Dr. Ocelobetonové konstrukce Zk 10 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0914/01 PS Podzemní stavitelství ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0308/01 PS Pojivové systémy ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0959/02 FAST Prostorové plánování ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 229-0901/01 PSt Prostředí staveb ZaZk 10 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0903/01 RaSBK Rekonstrukce a sanace betonových staveb (Dr) ZaZk 5 h/s+5 d 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0913/01 SZSO Seismické zatížení stavebních objektů ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0907/01 SBK-Dr. Speciální betonové konstrukce ZaZk 10 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0904/02 SABS Spolehlivost a bezpečnost staveb ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0905/01 SSSPS Stabilita svahů a sanace poruch svahů ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0925/01 SZZJ Stabilita základů a základových jam ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0311/01 SPU Stavby na poddolovaném území ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 225-0908/01 FAST Stavební konstrukce ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0306/01 SLD Stavební likvidace dolů ZaZk 10 h/s+0 h/s 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0309/01 TBM Technologie betonu a maltovin ZaZk 12+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0909/01 UVHZ Úprava vlastností hornin a zemin ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0964/01 VB Větrání a bezpečnost ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0307/01 ZDHC Zahlazení důsledků hornické činosti ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0907/01 ZS Zakládání staveb ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0943/01 ZKC-Dr. Základové konstrukce ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
546-0902/01 ČOV Čištění odpadních vod ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
224-0911/01 RH Rozpojování hornin ZaZk 10 h/s+0 5 čeština