Studijní plán – FAST / P3607 / 3607V025 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programP3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607V025 – Teorie konstrukcí
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
P - 3607V025 Teorie konstrukcí-DS.prez. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/01 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština

V - 3607V025 Teorie konstrukcí-DS.prez. (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0904/01 AG Aplikovaná geomechanika ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0939/01 BKC-Dr. Betonové konstrukce ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 227-0950/01 DS Dopravní stavby ZaZk 10+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 229-0906/01 DZ Dopravní zařízení ve stavbách ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0906/01 DSK Dynamika stavebních konstrukcí ZaZk 0+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0305/01 ES Ekologické stavitelství ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 229-0902/01 EEB Energetická efektivita budov ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 229-0904/01 ESB Energetické systémy budov a systémy řízení vytápěcích zdrojů ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0312/01 EMAK Experimentální metody v analýze konstrukcí ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0915/01 GGS Geotechnika a geotechnické stavby ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0908/01 KOMA Kompozitní materiály ZaZk 0+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0937/01 KKM-Dr. Kovové konstrukce mostů Zk 10 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0936/01 KKPTS-Dr. Kovové konstrukce pozemních a technologických staveb ZaZk 0+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0901/01 Matematické modelování a metoda konečných prvků ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 225-0904/01 FAST Ochrana staveb proti vodě a vlhkosti ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 225-0903/01 FAST Opláštění budov ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 225-0906/01 PRaSS Poruchy, rekonstrukce a sanace staveb ZaZk 10+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 225-0902/01 PRaÚPD Poruchy, rekonstrukce a údržba panelových domů ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0941/01 POK-Dr. Požární odolnost stavebních konstrukcí ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0944/01 PRB-Dr. Předpjatý beton ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 225-0907/01 PaŘV Příprava a řízení výstavby ZaZk 10+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0905/01 Seizmické inženýrství ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0904/01 SABS Spolehlivost a bezpečnost staveb ZaZk 0+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0938/01 SKM-Dr. Spřažené konstrukce mostů a pozemních staveb (Dr) ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0906/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 225-0905/01 SvEKP Stavby v extrémních klimatických podmínkách ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0303/01 SH Stavební hmoty ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0903/01 SM Stavební mechanika ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0313/01 TB Technologie betonu ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0902/01 TG Teoretická geomechanika ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0902/01 Teoretická mechanika ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 225-0901/01 TKTB Teorie konstrukční tvorby budov ZaZk 10+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0940/01 TZK-Dr. Teplotně zatížené konstrukce ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0907/01 Větrné inženýrství ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 229-0905/01 ZDR Vybrané kapitoly ze zdravotechniky ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0901/01 VSMI Vybrané statě z matematiky I (Maticová analýza) ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0907/01 ZS Zakládání staveb ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0943/01 ZKC-Dr. Základové konstrukce ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0935/01 ZSK-Dr. Zděné a smíšené konstrukce ZaZk 10 h/s+0 5 čeština