Studijní plán – FBI / B3908 / 3908R001 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programB3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908R001 – Bezpečnost práce a procesů
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - 3098R001 Bezpečnost práce a procesů (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0510/01 OOPP OOPP pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 2 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 040-0509/01 TPPBP Právní a technické předpisy BP-Bc. 2 Za 2+1 4 čeština
711-0506/05 IPK Interpersonální komunikace 2 Za 0+2 3 čeština
040-0504/01 PBK Psychologie bezpečnosti a katastrof 2 KlZap 2+2 5 čeština
546-0012/01 ZEnvi Základy environmentalistiky 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0705/01 OZ Ochrana před zářením 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 040-0540/01 Ochranné a záchranné prostředky 2 KlZap 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 030-0507/01 ZaC Zkušebnictví a certifikace 2 ZaZk 2+1 4 čeština

P - 3098R001 Bezpečnost práce a procesů (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0081/06 EHBA ELEKTROTECHNIKA 394507 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0713/01 FM Fyzikální měření 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 617-0005/03 CHO Chemie organická 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0532/01 NoM k Nauka o materiálu - komplexní 2 ZaZk 2+1 7 čeština
Výběr v OSP 040-0506/01 OBPP Organizace bezpečnosti práce 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 040-0507/01 OOPP Osobní ochranné prostředky 2 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 040-0851/01 ŘPO Řízená praxe v oboru 2 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 337-0014/05 TECME Technická mechanika 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0505/01 BSZ Bezpečnost strojů a zařízení 2 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0415/04 Legss Legislativa státní správy 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0307/01 MNG Management 2 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 040-0853/01 ŘPO Řízená praxe v oboru 2 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 639-0059/01 ŘJ I. Řízení jakosti I 2 ZaZk 2+1 5 čeština

V - 3098R001 Bezpečnost práce a procesů (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 2 ZaZk 0+1 t 0 čeština

P - Cizí jazyk Bc.2ročník (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0103/02 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0105/02 Ab/I Jazyk anglický b/I 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0305/02 Nb/I Jazyk německý b/I 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0703/01 Ša/III Jazyk španělský a/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0108/05 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0308/05 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0704/01 Ša/IV Jazyk španělský a/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština