Studijní plán – FBI / B3908 / 3908R003 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programB3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908R003 – Havarijní plánování a krizové řízení
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0713/01 FM Fyzikální měření 2 Za 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 712-0103/02 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0303/02 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0503/02 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 711-0415/04 Legss Legislativa státní správy 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0519/02 OOB-I Ochrana obyvatelstva I. 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 030-0531/02 Organizace a řízení 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0412/05 Spr Správní právo 2 KlZap 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0005/03 CHO Chemie organická 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0062/06 MKn Mapy a katastr nemovitostí 2 KlZap 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0420/02 0ŽP Ochrana životního prostředí 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0504/04 PBK Psychologie bezpečnosti a katastrof 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0086/02 S Statistika 2 ZaZk 16 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0533/02 ZATP Záchranářské technické prostředky 2 KlZap 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0507/02 ZaC Zkušebnictví a certifikace 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0104/04 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0304/04 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0504/01 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 545-0307/01 MNG Management 2 ZaZk 16 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0532/02 NoM k Nauka o materiálu - komplexní 2 ZaZk 16 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 639-0059/01 ŘJ I. Řízení jakosti I 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0534/02 BI2 Bezpečnostní informatika II. 2 KlZap 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0523/01 KsV Komunikace s veřejností 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0537/02 EXPERT Expertní systémy 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0543/01 HPla Havarijní plánování 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0864/02 ŘP Řízená praxe v oboru (1) 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0527/02 ZKM Základy krizového managementu 3 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0544/02 MODEL Modelování rozhodovacích procesů 3 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0057/02 PCaOchr Počítače a ochrana dat 3 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0541/02 BTech Bezpečnost technologií 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0520/02 OOBII Ochrana obyvatelstva II. 3 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0536/02 SKaPB Stavební konstrukce a požární bezpečnost 3 ZaZk 18 h/s+0 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0552/02 EKŘ Ekonomie krizového řízení 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0535/02 LHK Likvidace havárií a katastrof 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0539/02 LogKM Logistika krizového managementu 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0604/04 PerMan Personální management 3 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0538/02 PSt Případové studie 3 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0522/02 TP TP pro zásahy ve výškách a nad vol. hloub.,BOZ 3 Za 8 h/s+0 3 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0014/01 AaHR Analýza a hodnocení rizik 4 ZaZk 16 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 030-0047/05 CNP Civilní nouzové plánování 4 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0007/03 BTZ Bezpečnost technických zařízení 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0058/03 GIT Geoinformační technologie 4 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 030-0554/02 KP Krizové plánování 4 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 516-0508/01 OZ Ochrana před zářením 4 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0701/07 PEDAG Pedagogika 4 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0020/04 PrTox Průmyslová toxikologie 4 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0866/01 BS Bakalářský seminář 4 Za 30 h/s+0 30 čeština