Studijní plán – FBI / B3908 / 3908R003 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programB3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908R003 – Havarijní plánování a krizové řízení
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0903/01 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0503/01 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0703/01 Ša/III Jazyk španělský a/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0415/04 Legss Legislativa státní správy 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0519/02 OOB-I Ochrana obyvatelstva I. 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 030-0531/01 Organizace a řízení 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0501/09 PSYCH-1 Psychologie I. 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0412/03 Spr Správní právo 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0005/03 CHO Chemie organická 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0062/06 MKn Mapy a katastr nemovitostí 2 KlZap 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 546-0420/02 0ŽP Ochrana životního prostředí 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0504/02 PBK Psychologie bezpečnosti a katastrof 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0045/02 SPECZK Speciální zimní kurz 2 Za 0+7 2 čeština
Výběr v OSP 030-0533/01 ZATP Záchranářské technické prostředky 2 KlZap 3+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 2 Za 0+2 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0713/01 FM Fyzikální měření 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0904/01 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0504/01 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0704/01 Ša/IV Jazyk španělský a/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 545-0307/02 MNG Management 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0532/01 NoM k Nauka o materiálu - komplexní 2 ZaZk 2+1 7 čeština
Výběr v OSP 030-0851/01 NPTCH Nauka o materiálu - stanovení PTCH 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 639-0059/01 ŘJ I. Řízení jakosti I 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0534/01 BI2 Bezpečnostní informatika II. 2 KlZap 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 040-0505/01 BSZ Bezpečnost strojů a zařízení 2 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0701/07 PEDAG Pedagogika 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 713-0046/02 SPESLK Speciální letní kurz 2 Za 0+7 t 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz 2 Za 0+1 t 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0525/03 ANR Analýza nebezpečí a rizik 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0520/01 OOBII Ochrana obyvatelstva II. 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0864/01 ŘP Řízená praxe v oboru (1) 3 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 714-0086/01 S Statistika 3 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 030-0527/01 ZKM Základy krizového managementu 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0552/01 EKŘ Ekonomie krizového řízení 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0544/01 MODEL Modelování rozhodovacích procesů 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0515/01 NLaO Nebezpečné látky a odpady I 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 030-0538/01 PSt Případové studie 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 639-0060/01 ŘJII Řízení jakosti II 3 ZaZk 2+2 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0541/01 BTech Bezpečnost technologií 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0543/01 HPla Havarijní plánování 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0536/01 SKaPB Stavební konstrukce a požární bezpečnost 3 ZaZk 3+3 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0555/01 CBRN CBRN-v krizovém řízení 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0535/01 LHK Likvidace havárií a katastrof 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0539/01 LogKM Logistika krizového managementu 3 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 711-0604/04 PerMan Personální management 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0057/03 PCaOchr Počítače a ochrana dat 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 030-0522/01 TP TP pro zásahy ve výškách a nad vol. hloub.,BOZ 3 Za 1+1 3 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0556/01 CNP Civilní nouzové plánování 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 030-0554/01 KP Krizové plánování 4 ZaZk 2+1 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0537/01 EXPERT Expertní systémy 4 ZaZk 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 548-0058/03 GIT Geoinformační technologie 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0523/01 KsV Komunikace s veřejností 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0715/02 OZ Ochrana před zářením 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 040-0516/01 PTx Průmyslová toxikologie 4 KlZap 2+1 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0866/01 BS Bakalářský seminář 4 Za 0+2 d 30 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0559/01 VKPO Vybrané kapitoly z požární ochrany 4 ZaZk 2+2 5 čeština