Studijní plán – FBI / B3908 / 3908R006 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programB3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908R006 – Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0714/01 AF Aplikovaná fyzika 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 452-0081/03 EHBA ELEKTROTECHNIKA 394507 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 516-0713/01 FM Fyzikální měření 2 Za 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 712-0103/02 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0303/02 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0503/02 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 030-0504/02 NoMpt Nauka o materiálu - požárně tech. charakteristiky 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 030-0851/02 NPTCH Nauka o materiálu - stanovení PTCH 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 337-0014/01 TECME Technická mechanika 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 619-0703/01 ZFCHH Základy fyzikální chemie hoření a výbuchu 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0104/04 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0304/04 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0504/01 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 711-0415/04 Legss Legislativa státní správy 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0506/02 NOV Nástupní odborný výcvik 2 Za 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 030-0852/02 PNOV Nepovinná praxe - Nástupní odborný výcvik 2 Za 0+4 t 0 čeština
Výběr v OSP 617-0012/03 OCHCHH Organická chemie a chemie hasiv 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0853/02 PNOP Praxe - Základní odborná příprava 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 361-0361/01 Step Sdílení tepla 2 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 030-0505/02 ZTP Základy technických prostředků 2 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 338-0022/04 ZH Zásobování hasivy 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0515/04 NLaO Nebezpečné látky a odpady I 3 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0854/02 NP TP Nepovinná praxe - Technické prostředky 3 Za 0+4 d 0 čeština
Výběr v OSP 030-0509/02 TAK 1 Požární taktika I. 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0516/04 PTx Průmyslová toxikologie 3 KlZap 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0508/02 SK Stavební konstrukce 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0507/02 ZaC Zkušebnictví a certifikace 3 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0519/02 OOB-I Ochrana obyvatelstva I. 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 711-0604/03 PerMan Personální management 3 Za 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0517/02 TPO I Technické a právní předpisy PO I. 3 ZaZk 12 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 030-0514/02 TP I Technické prostředky PO I. 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 030-0516/02 ITvPO Výpočetní technika v PO 3 Za 8 h/s+0 3 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0535/02 BT 1 Bezpečnost technologií I. 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 030-0855/02 CHTS Nepovinná praxe - Chemicko-technická služba 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0856/03 TŘ-I. Nepovinná praxe - Taktické řízení I. 3 Za 0+3 d 0 čeština
Výběr v OSP 030-0859/02 NPHZS Nepovinná praxe u HZS (1) 3 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0860/02 NPHZS Nepovinná praxe u HZS (2) 3 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0511/02 Organizace a řízení v PO 3 ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0512/02 PBS I Požární bezpečnost staveb I. 3 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0016/07 GIS Geografické informační systémy 3 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0062/03 MKn Mapy a katastr nemovitostí 3 KlZap 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0520/02 OOBII Ochrana obyvatelstva II. 3 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0701/08 PEDAG Pedagogika 3 Za 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0510/02 TAK II Požární taktika II. 3 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0538/02 PPO Psychologie v PO 3 Za 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 639-0059/02 ŘJ I. Řízení jakosti I 3 Za 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0412/06 Spr Správní právo 3 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0515/02 TP II Technické prostředky PO II. 3 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0858/03 OŘ-I Nepovinná praxe - Operační řízení I. 4 Za 0+3 d 0 čeština
Výběr v OSP 030-0857/03 TŘ-II Nepovinná praxe - Taktické řízení II. 4 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 030-0524/03 SemBP Seminář k bakalářské práci 4 Za 6 h/s+0 23 čeština
Výběr v OSP 030-0523/03 ZPP Zjišťování příčin požárů 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0528/01 PBS III Požární bezpečnost staveb III. 4 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0510/03 TAK II Požární taktika II. 4 ZaZk 40 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 040-0538/03 PPO Psychologie v PO 4 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0526/03 ŘJ Řízení jednotek 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0518/03 TPO II Technické a právní předpisy PO II. 4 ZaZk 22 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0525/03 PBZ-B Požárně-bezpečnostní zařízení 4 KlZap 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0529/01 Záchranářství 4 Za 14 h/s+0 3 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0863/01 NPHZS Nepovinná praxe u HZS (BK1) 4 Za 0+4 t 0 čeština
Výběr v OSP 040-0519/06 VHŽP Vliv havárií na ŽP 4 Za 14 h/s+0 3 čeština